Rożne formy standardów edukacji antydyskryminacyjnej

Rożne formy standardów edukacji antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) opracowało standardy edukacji antydyskryminacyjnej.

logo_tea

Edukacja w tym zakresie w zależności od potrzeb może przybierać różne formy np. warsztatów wrażliwości kulturowej, szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla pracowników firmy, wykładów na temat działania stereotypów.

Model edukacji antydyskryminacyjnej został opracowany przez 50 specjalistów i specjalistek z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej a następnie został przekazany do konsultacji organizacjom eksperckim oraz organizacjom pozarządowym.

Opracowane standardy zostały zaprezentowane w publikacji „Do-równej jakości. O standardach edukacji antydyskryminacyjnej”, która składa się z trzech części:

1. Edukacja antydyskryminacyjna. Skierowana dla tych, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne z przeciwdziałania dyskryminacji albo chcieliby je zamówić.
2. System certyfikacji trenerskiej dla tych, którzy chcą się certyfikować w tym zakresie.
3. Narzędzie do równościowego monitoringu, czyli listę sprawdzającą, czy organizowane wydarzenie edukacyjne jest równowartościowe i włączające.

Publikacja jest do pobrania na stronie www.tea.org.pl. Jest również dostępna w wersji audio.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również