Rozporządzenia dot. edukacji dzieci z niepełnosprawnościami podpisane

Rozporządzenia dot. edukacji dzieci z niepełno sprawnościami podpisane

Z dniem 1 września wchodzą rozporządzenia Ministerstwa Edukacji dotyczące edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Od kilku miesięcy trwały konsultacje z nauczycielami i rodzicami, którzy obawiali się ograniczenia nauczania indywidualnego do edukacji tylko w domu.

Ostatecznie w rozporządzeniu dotyczącym indywidualnego nauczania zapisano m.in., że nauczanie prowadzone jest w miejscu pobytu dziecka, jeżeli szkoła lub przedszkole mają miejsce to nauczanie indywidualne może być prowadzone w placówce edukacyjnej. Dyrektor szkoły ma podejmować działania integrujące dziecko z niepełnosprawnością z innymi uczniami, np. poprzez uczestnictwo w szkolnych uroczystościach, czy wybranych zajęciach.

Drugie rozporządzenie dotyczy warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczniowie ci mogą uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej z zapewnionym indywidualnym programem nauczania, który obejmuje m.in. zajęcia w klasie, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Trzecie rozporządzenie dotyczy rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.
Uczeń, który otrzyma odpowiednią opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej może mieć zajęcia indywidualne i z grupą rówieśniczą. Ma również możliwość uczestniczenia w zajęciach m.in. logopedycznych, rozwijających lub wyrównujących w zależności od potrzeb.

kat
Data publikacji: 11.08.2017 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również