Rusza program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Rusza program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

200 mln zł w latach 2019-2023 przeznaczono na szkolne stołówki w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Wsparcie samorządom i innym organom prowadzącym szkoły zostanie udzielone w formie dotacji celowej. Program rusza 1 stycznia 2019 r.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach i dzieciom. Program wpisuje się w inicjatywy strategiczne mające znaczenie dla rozwoju Polski, wyznaczone w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

W ramach jednego z modułów programu zaplanowano wsparcie dla samorządów w prowadzeniu stołówek szkolnych. Chodzi o doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych stołówek, a także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Resort edukacji podaje, że na realizację programu w szkołach w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 mln zł, pochodzących z budżetu państwa: w 2019 r. – 40 mln zł, w 2020 r. – 40 mln zł, w 2021 r. – 40 mln zł, w 2022 r. – 40 mln zł i w 2023 r. – 40 mln zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Wsparcie udzielone zostanie w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego będzie wynosić: 80 tys. zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych; 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W rozporządzeniu dotyczącym programu znajduje się rekomendowany, zalecany katalog elementów wyposażenia, które powinno być kupione w ramach udzielonego wsparcia. Na liście znalazły się m.in. stoły ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, sprzęt do dezynfekcji oraz stoły, krzesła, zastawa stołowa i tace.

Jednocześnie określono wymogi, jakie musi spełniać kupione w ramach wsparcia finansowego wyposażenie.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023 wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2478 gmin i prawie 1,2 mln osób.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono środki na dowóz posiłków).

Program realizowany będzie przez ministrów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

„Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka, fot. pixabay.com

Data publikacji: 29.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również