Seminarium podsumowujące projekt TOPON

W Katowicach trwa właśnie seminarium podsumowujące projekt „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. W programie wydarzenia są panele prowadzone przez specjalistów z Polskiego Związku Niewidomych − partnera tego przedsięwzięcia.

W trakcie seminarium, które odbywa się w dniach 22 i 23 listopada br., podsumowane zostaną działania zrealizowane w ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Projekt TOPON ma nowatorski charakter. Dzięki jego realizacji powstaje standard dotyczący szkolenia i doszkalania kadry trenerskiej z zakresu orientacji przestrzennej oparty na współpracy międzynarodowej oraz standard szkolenia osób z problemami wzroku.

Program konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: wdrażanie standardu kształcenia instruktorów, szkolenie dla instruktorów O&M − trudności, bariery, korzyści, pierwsze kroki w nauczaniu orientacji przestrzennej i mobilności, a także nowoczesne technologie i echolokacja.

Panelistkami seminarium z Polskiego Związku Niewidomych są: Elżbieta Oleksiak (kierownik Centrum Rehabilitacji PZN), Anna Barwicka (tyflopedagog, dyplomowana ortoptystka w Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia) i Teresa Kłys (dyrektor Centralnej Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej PZN). Specjalistki będą miały swoje wystąpienia na tematy takie jak: system szkolenia i udostępniania psów przewodników oraz białe laski – rodzaje, dobór i refundacja. Elżbieta Oleksiak zaprezentuje również informacje o instruktorach O&M w Polsce na podstawie wyników badań PZN. Uczestnikami seminarium są także inni pracownicy PZN związani z projektem TOPON.

Projekt TOPON jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii. Dzięki zaangażowaniu partnera zagranicznego możliwa jest wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych metod szkolenia trenerów, a także odnośnie programu szkoleń orientacji przestrzennej. Wypracowane dokumenty uwzględniają najnowsze rozwiązania stosowane w Europie.

Działanie prowadzone jest w od 1.06.2021 do 30.11.2023 r. Więcej o tej inicjatywie na stronie: https://pzn.org.pl/trening-orientacji-przestrzennej-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych-topon/.

JR / Centrum Komunikacji PZN, fot.freepik.com

Data publikacji: 22.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również