SMOK przygotuje nauczycieli do nauczania dzieci z niepełnosprawnością

SMOK przygotuje nauczycieli do nauczania dzieci z niepełnosprawnością

Zakończyła się rekrutacja nauczycieli, którzy wezmą udział w innowacyjnym projekcie SMOK - Skutecznym Modelu Kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami i przewlekle chorymi.

W projekcie weźmie udział 40. nauczycieli z wybranych dwóch szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Patronat nad projektem objęli Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu oraz Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska.

Projekt SMOK to innowacyjne rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli. Daje możliwość kształtowania postaw i przekonań nauczyciela dotyczących niepełnosprawności i przewlekłej choroby oraz umożliwia nabycie zintegrowanej wiedzy i umiejętności kluczowych dla rozwiązywania problemów i trudności napotykanych w procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych.

– W Polsce od kilku lat dąży się do kształcenia jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zwykłych szkołach, wśród zdrowych rówieśników, a nie w szkołach specjalnych lub w nauczaniu domowym. Niestety nie idzie to w parze z zapewnieniem kadrze pedagogicznej odpowiedniego przygotowania. Projekt SMOK wypełni tę lukę. Skorzystają na tym wszyscy: nauczyciele i uczniowie – nie tylko niepełnosprawni. W ramach projektu wybrani nauczyciele przejdą cykl wielomiesięcznych szkoleń z wykorzystaniem nowych narzędzi i form wsparcia takich jak grupy wsparcia, tutoring z kontynuacją w postaci action learningu oraz trening interpersonalny z kontynuacją w postaci konsultacji indywidualnych. Testowana będzie skuteczność poszczególnych form wsparcia i finalnie wybrana najefektywniejsza. Wszystkie przeprowadzane szkolenia poruszają kwestie niepełnosprawności i odnoszą się do postaw i przekonań, jak również wszystkie oparte są o metody pozwalające osobiście doświadczyć pewnych emocji i odczuć. Finalnie powstanie gotowy model doskonalenia nauczycieli, a naszym celem jest wdrożenie go do głównego nurtu polityki poprzez zwiększenie oferty placówek doskonalenia nauczycieli o nowy program doskonalący przygotowujący nauczycieli do pracy z uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym najpierw w województwie pomorskim a następnie w całej Polsce – mówi Zofia Lisiecka opiekun merytoryczny projektu.

Projekt SMOK realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w partnerstwie z PBS Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, w ramach PO KL, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.” Projekt ten wpisuje się w Temat: „Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego”.

– Z uwagi na to, że projekt angażuje zarówno nauczycieli jako specjalistów z dziedziny edukacji specjalnej oraz rodziców – jednym z jego zadań jest obustronne zrozumienie na linii nauczyciel – rodzic, określenie trudnych do zmierzenia relacji i emocji. Kluczowym zagadnieniem jest także poprawa tych relacji, zrozumienie obopólnych potrzeb i postaw jak również wymiana doświadczeń w opiece i edukacji dzieci niepełnosprawnych – mówi Elżbieta Walkiewicz, dyrektor Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku – partnera w projekcie SMOK.

Na wrzesień br. planowane jest również uruchomienie Forum Dyskusyjnego dla nauczycieli dostępnego na stronie projektu: www.smok.oditk.pl, na którym nauczyciele biorący w nim udział będą wymieniali swoje poglądy. Znajdą się tam również materiały szkoleniowe, opinie ekspertów z dziedziny edukacji włączającej oraz informacje o planowanych spotkaniach, szkoleniach i inicjatywach. We wrześniu ruszy też dystrybucja kwartalnego newslettera skierowanego do nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi. Newsletter będzie zwierał materiały do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami oraz aktualne informacje o projekcie.

-//-

Grupa ODiTK to pierwsza, polska firma szkoleniowo-doradcza, która od 30. lat utrzymuje pozycję lidera w branży. W skład Grupy ODiTK wchodzą ODiTK Szkolenia Sp. z o.o., ODiTK Consulting Sp. z o.o., Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia, ODiTK Symulator Biznesu Sp. z o.o. oraz Fundacja Edukacyjna ODiTK. W 2013 roku firma została uznana przez Warsaw Business Journal i Zespół Book of Lists za jedną z pięciu czołowych firm szkoleniowych w Polsce. Dzięki interdyscyplinarnej i kompleksowej ofercie usług rozwojowych wspiera swoich klientów w osiąganiu rezultatów, współpracując z nimi we wszystkich obszarach działalności ich organizacji. Firma zapewnia autorskie, unikalne narzędzia, tworzone w oparciu o rzeczywiste uwarunkowania rynkowe, w szkoleniach i doradztwie, za które jest doceniana nie tylko w Polsce. Grupa ODiTK jest laureatem międzynarodowych nagród a wyróżnione rozwiązania są adaptowane na świecie.

Informacja o partnerach projektu:

PBS Spółka z o. o. (dawniej: Pracownia Badań Społecznych, PBS DGA)

Jest jedną z najstarszych na polskim rynku agencji badawczych. Została założona w 1990 roku. W 2002 roku PBS zdobył IMPACTORA w kategorii Najlepszy Instytut Badawczy, nagrodę przyznawaną przez przemysł reklamowy. PBS świadczy usługi w zakresie całego spektrum badań ilościowych i jakościowych, pracując zarówno dla klientów z sektora przedsiębiorstw, jak i usług publicznych.

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli

Jest placówką publiczną edukacji ustawicznej nauczycieli o zasięgu lokalnym prowadzoną przez Miasto Gdańsk pod nadzorem pedagogicznym Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Organizuje i prowadzi liczne działania dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej oświaty. Jest placówką prowadzącą doradztwo metodyczne w różnych przedmiotach i obszarach pracy pedagogicznej.

Więcej informacji o projekcie:www.smok.oditk.pl

Info: ODiKT, oprac. SzymSza

Data publikacji: 10.09.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również