Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych

4 lutego br. w siedzibie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie, które było odpowiedzią m.in. na postulaty Polskiego Związku Głuchych w sprawie potrzeb edukacyjnych dzieci głuchych.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, PZG i BON. Omówiono sytuację niesłyszących uczniów, możliwości przygotowywania odpowiednich pomocy dydaktycznych, takich jak podręczniki i sposoby ich włączenia do używania w systemie edukacji oraz odpowiednie przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami niesłyszącymi.

Idea spotkań w zakresie współpracy dla dostępności edukacji dla różnych grup osób niepełnosprawnych będzie kontynuowana.
Info: BON

Data publikacji: 11.02.2014 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również