STUDENT II – realizacja wypłat dofinansowań

PFRON informuje, iż z wnioskodawcami, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, obejmujący koszty nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2011/2012, będą zawierane aneksy do podpisanej już umowy, po dopełnieniu przez nich postanowień § 2 ust. 3 pkt 2 i 3 tejże umowy, tj.:

· przedłożeniu dokumentu, wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzającego kontynuację nauki,
· przedłożeniu dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w sytuacji gdy, w okresie od dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania do dnia rozpoczęcia drugiego półrocza nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności),
· rozliczeniu pierwszej transzy w zakresie kwoty czesnego i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON, w przypadku dokonywania opłaty za naukę.

PFRON informuje, iż trwają prace mające na celu dokonanie zmian w planie finansowym PFRON na 2012 rok z uwzględnieniem środków finansowych niezbędnych na dalszą realizację programu STUDENT II.
Przewidujemy, iż wypłata środków w ramach programu STUDENT II rozpocznie się na przełomie maja i czerwca br.
W związku z powyższym beneficjenci programu w możliwie najbliższym czasie otrzymają powiadomienia z oddziałów PFRON w zakresie dalszej realizacji dofinansowań do kosztów pobierania nauki.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również