Studia podyplomowa „Doradztwo rehabilitacyjne”

Studia podyplomowa "Doradztwo rehabilitacyjne"

Studia adresowane są do osób zainteresowanych doradzaniem osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom, instytucjom publicznym, w tym lokalnym władzom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością, instytucjom niepublicznym, organizacjom pozarządowym działającym lub planującym podjąć działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

studia_pod_dor_reh

Adresatami są osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, medycznym lub rehabilitacyjnym, które pracują lub planują podjąć pracę w organach samorządowych, gminnych, powiatowych i miejskich jednostkach pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej), wydziałach zdrowia i edukacji, urzędach pracy, szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rekreacji i sportu, organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, agencjach zatrudnienia, ochotniczych hufcach pracy, zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej.
Studia podyplomowe pozwolą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawności w społecznościach lokalnych, jak również na poziomie jednostki – osoby z niepełnosprawnością.
Studia kończą się przygotowaniem projektu z zakresu doradztwa i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z niepełnosprawnością (praca dyplomowa).

Warunki rekrutacyjne: dyplom ukończenia studiów wyższych
Czas trwania studiów: trzy semestry
Liczba godzin: 378 godzin
Formy zajęć: warsztaty, treningi, seminaria, wykłady, ćwiczenia
Termin rozpoczęcia: październik 2009 r.

Komentarz w sprawie struktury studiów
Struktura programu studiów powstała w oparciu o analizę programów nauczania dla specjalności doradztwo rehabilitacyjne realizowanej na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Finlandii. Uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych kształcą doradców rehabilitacyjnych od lat 50. XX w.

Struktura uwzględnia standardy wypracowane przez National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) (http://nrca-net.org) i Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC®) (http://www.crccertification.com).

Kontakt:
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Instytut Kształcenia Ustawicznego
Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych,
ul. Wagonowa 6, 53 – 609 Wrocław
tel. (071) 358-27-37
e-mail: ikun@dswe.pl
www.dsw.edu.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również