Szkolenie z obsługi tableta dla niepełnosprawnych wzrokowo

Szkolenie z obsługi tableta dla niepełnosprawnych wzrokowo

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku w wieku aktywności zawodowej na szkolenia z zakresu obsługi tableta.

Warsztaty prowadzone przez asystenta technologicznego osób niewidomych i słabo widzących to 30 godzin teoretycznych i praktycznych zajęć podzielonych na dwa tematyczne cykle.

Pierwszy dwudziestogodzinny cykl będzie dotyczył informatycznych technologii dostępowych. W tej części zostaną przedstawione możliwości oprogramowania i sprzętu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Uczestnicy będą uczyć się korzystania z zasobów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem portali związanymi z poszukiwaniem pracy, oraz portali społecznościowych. Kursanci razem z wolontariuszami będą również z pomocą nawigacji poruszać się po terenie miasta Konina.

Druga część cyklu szkoleń będzie miała za zadanie zwiększenie poczucia zaufania wśród uczestników szkolenia do świata cyfrowego. Na tym etapie zostaną omówione zagrożenia w sieci i sposoby ich uniknięcia, prawa konsumenta, oraz ochrona danych osobowych.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Fundacji PODAJ DALEJ, na ulicy Południowej 2A w Koninie, 2 razy w tygodniu po 5 godzin w 10 osobowej grupie. Szkolenia przeznaczone są dla osób w wieku aktywności zawodowej z niepełnosprawnością wzroku z subregionu konińskiego (Miasto Konin, powiat koniński, słupecki, turecki i kolski). Zajęcia trwają w październiku i listopadzie 2013.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z Fundacją PODAJ DALEJ.
Adres e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl, telefon: 63 211 22 19

Projekt Świat Cyfrowy Dostępny dla Wszystkich finansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz 1% podatku.

Info: Podaj Dalej

Data publikacji: 25.10.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również