Tańsze dla firm szkolenia niepełnosprawnych

Wbrew powszechnej opinii warto inwestować w szkolenia pracowników starszych i niepełnosprawnych. Dla tej m.in. grupy osób Polska Agencja Rozwoju Regionalnego obniżyła próg wkładu własnego do ich szkoleń, który przedsiębiorca winien wnieść.

Koszty szkoleń można obniżyć – o 10 proc. w przeliczeniu na każdego pracownika – przez delegowanie na nie pracowników z niepełnosprawnością lub tych, którzy znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Za taką osobę – zgodnie z prawem unijnym – uznaje się osobę pozostającą bez stałego zatrudnienia przez ostatnie sześć miesięcy, która ma wykształcenie niższe niż ponadgimnazjalne lub zawodowe lub ukończyła 50 rok życia. Do grupy tej zalicza się także osobę samotnie wychowującą dziecko lub mającą na utrzymaniu osobę zależną.
Pracodawcy szkolący pracowników ze wsparciem środków UE mogą liczyć na dofinansowanie odpowiednio: firmy małe 80 proc. dopłaty, średnie 70 proc., a duże 60 proc.
IRCa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również