W Gorzowie Wlkp. otwarto przedszkole dla dzieci z autyzmem

W Gorzowie Wlkp. otwarto przedszkole dla dzieci z autyzmem

W Gorzowie Wielkopolskim otwarto w poniedziałek przedszkole dla dzieci z autyzmem. Placówka prowadzona przez gorzowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem mieści się w dawnej siedzibie Domu Kultury Małyszyn.

Nowe przedszkole będzie prowadzić trzy grupy – całodzienną, dopołudniową i popołudniową. Jak wyjaśniła wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. Ewa Przybylska, w przypadku dzieci z autyzmem oddział liczy od 2 do 4, co regulują przepisy prawa oświatowego. Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający jego rozwój społeczny.

Większość zajęć odbywa się w kontakcie indywidualnym terapeuta – dziecko. Nawet w trakcie zajęć grupowych każde dziecko ma swojego opiekuna, co wynika to ze specyfiki zaburzenia, jakim jest autyzm. Przedszkole ma stosować różne metody terapeutyczne – terapię logopedyczną, stymulację polisensoryczną, czy rehabilitację.

Stowarzyszenie otrzymuje subwencję oświatową na prowadzenie placówek dla dzieci z autyzmem, z której finansowana jest działalność ośrodka i przedszkola, a rodzicie nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Budynek po placówce kultury został przekazany stowarzyszeniu przez miasto.

Całkowity koszt remontu przedszkola wynosi 1,8 mln zł. 600 tys. zł na ten cel przekazał samorząd Gorzowa, kolejne 600 tys. zł ma pochodzić z budżetu woj. lubuskiego. Pozostałe pieniądze to wkład jednej z firm budowlanych z Gorzowa, która wykonuje prace budowlane. (PAP)

mmd/ ls/

Data publikacji: 16.09.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również