Zaproszenie Śląskiego Nieprzetartego Szlaku

Zaproszenie Śląskiego Nieprzetartego Szlaku

Śląski Nieprzetarty Szlak – cykl imprez artystycznych dla osób niepełnosprawnych, zaprasza terapeutów, pedagogów oraz opiekunów pracujących z osobami niepełnosprawnymi na Warsztaty Metodyczne realizowane w ramach Nieustających Warsztatów Teatralnych Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku.

Zapowiadane wcześniej Warsztaty stanowią jeden z etapów przygotowań do Spotkań Teatralnych Śląskiego NS „W Świecie Mitologii”.

prowadzący:  Michał Stanowski

– socjolog, instruktor teatralny, oligofrenopedagog, inicjator i główny organizator Międzynarodowego Ruchu Artystów Nieprzetartego Szlaku, twórca Międzynarodowego Ośrodka Teatralnego w Skrzynicach, organizator i wykładowca Nieustających Warsztatów Teatralnych Nieprzetartego Szlaku, organizator i wykładowca międzynarodowych warsztatów teatralnych dla instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, inicjator powstania ruchu teatralnego osób niepełnosprawnych na Ukrainie i Białorusi; konsultant teatralny – stałą opieką i pomocą obejmuje kilkadziesiąt teatrów z Polski, Ukrainy i Białorusi, inicjator i główny organizator czterech międzynarodowych konferencji realizowanych we współpracy z KUL i UMCS „Od Teatru do Terapii”, współautor książki pod tym samym tytułem, od lat członek wielu Jury i Rad na szeregu festiwalach teatralnych osób niepełnosprawnych: Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, Brzeskiego Międzynarodowego Festiwalu Neprataptany Szlach, Kijowskiego Integracyjnego Festiwalu Słoneczna Chwila, Lwowskiego Teatralnego Festiwalu Neprotoptanej Steżyny, Śląskich Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku, ponadto mniejszych festiwali teatralnych w Poniatowej,  Krasnobrodzie, Zamościu, Łęcznej, Rzeszowie. Inicjator Ogólnopolskiego Informatora Imprez Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, inicjator i dyrektor programowy Centrum Arteterapii w Lublinie (2008), od 2008 roku wiceprezydent a od 2011 roku prezydent International Dissimilis Counsil z siedzibą w Norwegii, od 2011 roku członek Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miasta Lublin, inicjator i terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie.

Termin:

12.10. 2013 r. w Sali Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskie w Gliwicach przy ul. Hutniczej 6

Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu warsztatowym wynosi 80 zł (w przypadku delegowania przez instytucję). W przypadku indywidualnego uczestnictwa koszt wynosi 40 zł.

W dniu trwania warsztatów Organizator wystawia rachunki oraz (w przypadku indywidualnego uczestnictwa) dokument KP, w związku z tym przyjmuje tylko gotówkę.

Pozyskane na warsztatach środki służą realizacji zadań Śląskiego Nieprzetartego Szlaku.

W celach organizacyjnych kontakt telefoniczny: Adam Kasperek   –  tel. 504 509 977

Uczestnicy warsztatów otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.

Organizatorzy Śląskiego Nieprzetartego Szlaku

Śląski Nieprzetarty Szlak:  www.slaskinieprzetartyszlak.com

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również