Program Dostępność Plus: 16,7 mld zł w ciągu 5 lat na likwidację barier

Przeczytaj również