Rynek pracy nie może być jedynym źródłem finansowania zadań PFRON

Przeczytaj również