Aparaty słuchowe i implanty ślimakowe nie rozwiązują problemu

Aparaty słuchowe i implanty ślimakowe z całą pewnością poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnością słuchu, ale niestety zbierają z otoczenia wszystkie odgłosy, nie tylko hałas np. ruchu drogowego, ale także wszelkie rozmowy osób znajdujących się w pobliżu, a nawet odgłosy delikatnych szmerów. To sprawia, że osoby słabosłyszące często nie są w stanie zrozumieć rozmówcy czy komunikatów do nich skierowanych.

Dla osoby z niepełnosprawnością słuchu liczy się wyrazistość i jakość dźwięku, a nie jego głośność. Głośne, często wielokrotne  powtarzanie zdań i wyrazów w niczym nie pomoże jeśli nie zadbamy o czystość naszego przekazu. A taki właśnie – czysty, niczym niezakłócony odbiór treści dźwiękowych gwarantuje pętla indukcyjna, do której podłącza się ich źródło np.: mikrofon, komputer czy radio. To system wspomagania słuchu, który może być zainstalowany zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu.

Pętla wytwarza pole magnetyczne, które oddziałuje na aparat i eliminuje wszelkie szmery czy zakłócenia z otoczenia. Mogą z niej korzystać użytkownicy aparatów i implantów posiadających tryb cewki indukcyjnej – aby zacząć go używać wystarczy wizyta u protetyka słuchu, który aktywuje funkcję w urządzeniu, podłączy aparat do komputera i przypisze mu tzw. program telefoniczny. Dzięki temu osoba z niepełnosprawnością słuchu będzie mogła samodzielnie przełączać tryb w urządzeniu, jeśli znajdzie się w miejscu wyposażonym w pętlę.

Dla użytkowników aparatów wewnątrzkanałowych (chowanych całkowicie w uchu) oraz najmniejszych aparatów zausznych przeznaczonych do lekkich ubytków słuchu, które  mogą nie mieć cewki indukcyjnej stworzono dodatkowe, bezprzewodowe urządzenia, które zwiększają możliwości aparatów. Taki sprzęt ma wbudowaną cewkę indukcyjną, można go też połączyć z telewizorem czy telefonem. 

Pandemia stworzyła dodatkową przeszkodą w słyszeniu

Użytkownicy aparatów i implantów mierzą się aktualnie z jeszcze jedną, dodatkową przeszkodą w słyszeniu, czyli z maseczkami. Zmniejszają one transmisję wirusa, ale zniekształcają też dźwięki i jeszcze bardziej utrudniają zrozumienie mowy. Osoba z dysfunkcją słuchu niczego się nie domyśli z ruchu warg czy mimiki twarzy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe ustawienie pętli i jej podłączenie. Dzięki temu bowiem bariery komunikacyjne w miejscach z zainstalowaną pętlą indukcyjną, z odpowiednio ustawionym mikrofonem na stanowisku znikają. Większa dostępność pętli ułatwi słabosłyszącym uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Włączenie trybu cewki powinno być standardem

Popularyzacja tematu pętli indukcyjnych oraz tworzenie platformy TU Możesz, umożliwiającej zlokalizowanie miejsc przystosowanych do osób niesłyszących jest jednym z działań fundacji Kultury bez Barier.

Miejsca i wydarzenia już wyposażone w pętle indukcyjne można sprawdzić na stronie prowadzonej Tu Możesz. Jest to nie tylko spis pętli, ale też interaktywna przestrzeń wymiany wiadomości.

Oprac. IKa, fot. freepik.com

Data publikacji: 23.04.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również