Kraków realizuje „Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Opieka wytchnieniowa, wsparcie psychologiczne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia, terapie, mieszkania wspomagane, likwidacja barier architektonicznych – to tylko wybrane inicjatywy z zakresu „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2022” zrealizowane przez Kraków w ubiegłym roku.

Celem przyjętego uchwałą programu jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Działania realizowane w ramach programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym, w rekreacji i turystyce. Ważne cele programu to również podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, a także eliminacja zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

Wśród zadań zrealizowanych przez nasze miasto w ramach programu w ubiegłym roku można znaleźć wiele inicjatyw, które miały na celu wsparcie krakowian z niepełnosprawnościami w różnych obszarach, na przykład: opieka wytchnieniowa, wsparcie psychologiczne, poradnictwo ekonomiczne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i edukacji, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia i zasiłki, terapie, mieszkania wspomagane, pomoc w transporcie, likwidacja barier architektonicznych, a także szkolenia dotyczące dostępności.

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Kraków w 2020 w ramach „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych” znajduje się tutaj.

Trzeba podkreślić, że w ubiegłym roku miasto zaproponowało i zrealizowało wiele nowych zadań, które mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Warto tu zwrócić uwagę na działania realizowane w ramach priorytetowego zadania, czyli zapewnienia szeroko rozumianej opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niesamodzielnych, która w Krakowie dostępna jest w ramach projektów: Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, WSPORNIK – Punkt Wsparcia Opiekunów, a także w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”. Opieka wytchnieniowa jest zapewniania także dzięki organizacji półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Znaczącą pomocą dla krakowian z niepełnosprawnościami jest również usługa transportu do Środowiskowych Domów Samopomocy, a także działalność Klubu Rodzica z dzieckiem do lat trzech o specjalnych potrzebach rozwojowych czy montaż leżanek medycznych służących do przewijania osób  niepełnosprawnych w miejscach użyteczności publicznej w  różnych częściach miasta.

Oferta miasta skierowana do mieszkańców z niepełnosprawnościami jest bogata. Szczegółowe informacje o działaniach realizowanych w ramach programu, a także nowych przedsięwzięciach w tym obszarze można śledzić na specjalnej odsłonie strony internetowej miasta: Kraków bez barier.

Info: krakow.pl, fot. Marcin Gazda / Nasze Sprawy

Data publikacji: 23.04.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również