Dotyk Sztuki / Touch of Art

Po raz pierwszy w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej organizowana jest wystawa sztuki haptycznej, prezentująca prace, które można, a nawet należy dotykać. Choć stworzona jest głównie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami wzroku, to wszyscy zwiedzający będą mogli poszerzyć swój odbiór sztuki poprzez angażowanie wielu zmysłów.

Wystawa Dotyk Sztuki / Touch of Art jest pokłosiem projektu o tej samej nazwie, realizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założeniem projektu było przygotowywanie ekspozycji w pełni dostosowanej do percepcji dotykowej. Tak powstała wystawa prezentująca dzieła sztuki haptycznej zrealizowane przez 40 artystek i artystów. Pierwsza prezentacja wystawy Dotyk Sztuki / Touch of Art odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w Galerii Wystaw Czasowych, w czerwcu 2023 roku. Druga odsłona będzie miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA w styczniu i lutym 2024 roku. Kuratorami projektu są dr Anna Beata Barańska i dr Radosław Skóra.

Anna Beata Barańska:
Projekt Dotyk Sztuki / Touch of Art ma w swoim założeniu przybliżyć dostęp do kultury osobom niewidomym, osobom o ograniczonej percepcji wzrokowej i z niepełnosprawnościami wzroku oraz poszerzenie percepcji odbiorców widzących. (…)

Prezentowane są rzeźby, obiekty artystyczne, instalacje oraz przestrzenne obrazy malarskie. Dla osób niewidomych i niedowidzących przygotowana została ekspozycja w pełni dostępna. Wszystkie prace są dziełami sztuki haptycznej, które oddziałują na widza właściwościami materialnymi, można je dotknąć, pogłaskać, a niekiedy i przytulić. Dotyk wytwarza bardzo bliski, wręcz intymny kontakt pomiędzy dziełem a odbiorcą, pobudza zmysły oraz zachęca do rozpoznawania właściwości przedmiotów i odróżniania faktur. Zwiedzanie tego typu ekspozycji, ze względu na jej multisensoryczny charakter, to świetna okazja, aby zanurzyć się w świecie sztuki współczesnej, odkryć ją, poczuć, posłuchać, a nawet posmakować. Dla pełniejszego odbioru prac została przygotowana audiodeskrypcja, która ma za zadanie przekazać drogą słuchową werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dla odbiorców widzących zmysłem dominującym do odbioru sztuki jest wzrok i na co dzień w galerii czy muzeum nie mają możliwości swobodnego dotykania dzieł. Ekspozycja projektu Dotyk Sztuki / Touch of Art daje możliwość powiązania zmysłu wzroku i dotyku, a tym samym percepcji poszerzonej. Wrażenia wzrokowe, które determinują poznanie pracy, uzupełniane są dotykiem, a nierzadko też i innymi zmysłami, jak: słuchu, węchu czy smaku. Wielozmysłowa percepcja pozwala nie tylko na bliższy, bardziej bezpośredni kontakt z pracą, ale też niejednokrotnie odbiorca zatrzymuje się przy niej na dłużej. Zmysł dotyku dla odbiorców widzących staje się równie ważny jak zmysł wzroku i czyni wystawę w pełni dostępną, a może też i bardziej interesującą…

Artystki i artyści uczestniczący w wystawie:
Małgorzata Bałdyga-Nowakowska, Anna Beata Barańska, Dorota Banaszek, Oliwia Beszczyńska, Piotr Butkiewicz, Magda Maria Chomiak, Mariusz Drzewiński, Dominika Gacka, Małgorzata Gorzelewska-Namiota, Klaudia Górska, Piotr Gryz, Anna Gwiazda, Jarosław Hulbój, Agnieszka Jankowska, Blanka Jaworska, Hubert Krawczyk, Tomasz Krzpiet, Alicja Kupiec, Konrad Kuźniewski, Agnieszka Łakoma, Kamil Łata, Małgorzata Łojko, Magdalena Mańkowska, Marek Mazanowski, Wojciech Mendzelewski, Ewa Niesterowicz, Marcin Noga, Kamila Osowicz, Sławomir Plewko, Kamil Siczek, Radosław Skóra, Katarzyna Sienkiewicz, Piotr Sobiesiak, Aleksandra Sojak-Borodo, Zbigniew Stanuch, Magdalena Stecka, Elwira Sztetner, Natalia Ślizowska, Walenty Wróblewski, Piotr Zieleniak.

Wernisaż wystawy zaplanowany jest na piątek, 19 stycznia 2024 roku, o godz. 18.00. Bezpośrednio przed wernisażem, o godz. 17.00, organizatorzy zapraszają na oprowadzanie kuratorskie.

Galeria Bielska BWA przygotowuje bogaty program towarzyszący, m.in. oprowadzania dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Dwa takie spotkania, z grupami osób zrzeszonych w kołach Polskiego Związku Niewidomych, zostały ustalone na wtorek, 23 stycznia 2024 roku o godz. 12.00 oraz środę, 14 lutego 2024 roku o godz. 11.00. Dodatkowe terminy można ustalać mailowo: edukacja@galeriabielska.pl lub telefonicznie: 33 812 58 61. Informacje dotyczące wydarzeń towarzyszących są publikowane na bieżąco na stronie internetowej galeriabielska.pl

Ekspozycja dostępna jest w górnej sali Galerii Bielskiej BWA (ul. 3 Maja 11 w Bielsku-Białej) od 19 stycznia do 25 lutego 2024 roku, od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00.

Jednocześnie w dolnej sali prezentowana jest wystawa Ślady i znaki – malarstwo Aborygenów z Australii Centralnej.

pr/, fot. Julia Maj, Dee Fotografka, mat. prasowe

Data publikacji: 17.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również