Europejska Unia Niewidomych ogłasza Konkurs na esej!

Europejski konkurs na esej o brajlu prowadzony przez Europejską Unię Niewidomych we współpracy z firmami Onkyo Co. Ltd oraz Braille Mainichi ma na celu promocję posługiwania się brajlem jako kluczowym narzędziem umożliwiającym osobom niewidomym dostęp do informacji i społecznej integracji.

Temat konkursu: „Umiejętność pisania i czytania brajlem zmienia sposób mojego życia”. Poprzez osobiste doświadczenie, uczestnicy powinni wyjaśnić jak brajl poprawia ich codzienne funkcjonowanie. Autorów zachęca się, by nadali tematowi własną twórczą interpretację.
Wszyscy użytkownicy brajla mieszkający w Europie mogą wziąć udział w konkursie bez względu na wiek.
Uczestniczy przedkładają tylko jeden esej w wersji papierowej bądź elektronicznej w języku angielskim lub w narodowym języku kandydata, który nie powinien przekroczyć 1000 słów (plus 10 procent tolerancji).
Esej powinien zawierać następujące dane: nazwisko i wiek uczestnika, kraj, nazwę organizacji członkowskiej Europejskiej Unii Niewidomych, liczbę słów.
Uczestnicy konkursu proszeni są o przesłanie swoich prac na adres: jjancewicz@pzn.org.pl do 30 kwietnia 2010 r. w wersji elektronicznej lub papierowej (Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa z dopiskiem Konkurs na esej)
Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że Autorzy automatycznie przenoszą na wyłączność wszystkie prawa na Europejską Unię Niewidomych włączając prawa autorskie, a Europejska Unia Niewidomych może przenieść bądź licencjonować te prawa.

Nagrody przewidziane w konkursie to:
· Pierwsza nagroda – najlepsza praca 2000 USD
· Nagroda za doskonałą pracę (w kategorii senior i junior) 1000 USD
· Dwie nagrody za świetną pracę (w kategorii senior i junior) 500 USD

Prezes Polskiego Związku Niewidomych powoła komisję konkursową, która wyłoni pięć najlepszych prac. Prace zostaną przesłane do paryskiego biura Europejskiej Unii Niewidomych. PZN serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

Info: PZN

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również