Finał konkursów PFRON

Finał konkursów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki VII już edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą zjawiska niepełnosprawności. Nagrody konkursowe wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Ideą konkursu „Otwarte Drzwi” jest zainteresowanie absolwentów krajowych uczelni wyższych problematyką niepełnosprawności oraz promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych upowszechniania rozwiązań, służących szeroko pojętej rehabilitacji oraz integracji społecznej. Tematem badawczym prac zgłoszonych do konkursu było zjawisko niepełnosprawności w różnych aspektach.
W komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele świata nauki ze wszystkich obszarów wiedzy – począwszy od nauk humanistycznych, poprzez medycynę, a skończywszy na reprezentantach środowisk technicznych. Oceniają oni prace w trzech kategoriach: rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz medycznej.
tym roku zarząd PFRON przyznał 10 nagród finansowych. Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymali od 600 do 2 tys. zł: III miejsce – 600 zł, II miejsce 1,2 tys. zł, I miejsce – 2 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorską przyznano nagrodę 3 tys. zł. Dodatkowo sześć prac otrzymało honorowe wyróżnienia.

ceramika wystawa

Laureaci konkursu „Otwarte Drzwi” 2010

Kategoria – praca doktorska
– Izabella Kucharczyk z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę pt.: „Rozwój wyobrażeń surogatowych i rozumowania przez analogie u uczniów niewidomych” napisaną pod kierunkiem dr hab. Zofii Palak

Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej
I miejsce – Anna Banak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za pracę pt. „Próba oceny jakości życia pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w warunkach domowych w Polsce” napisaną pod kierunkiem dr n. hum. Haliny Kulik.
II miejsce – Zbigniew Wierciński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę pt.: „Wybrane aspekty przeżywania sytuacji transplantacji serca przez pacjentów” napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Popiołek.
III miejsce – Alina Saczek z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę pt.: „Od dorosłości ku starości z RZS. Choroba przewlekła a poczucie jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” napisaną pod kierunkiem dr Jerzego Halickiego.
Wyróżnienie – Joanna Marcinkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę pt.: „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach” napisaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Marszałek.

Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej
I miejsce – Karolina Muszyńska z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę pt.: „Czynniki różnicujące poziom samooceny u osób niepełnosprawnych niskiego wzrostu”, napisaną pod kierunkiem dr Ireny Parfieniuk.
II miejsce – Wioletta Jóźwiak-Majchrzak z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Obraz samego siebie a jakość życia osób z niepełnosprawnością ruchową” napisaną pod kierunkiem dr Anny Walczak.
III miejsce – Maria de Mezer z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę pt.: „SignWriting jako odpowiednik pisma w języku migowym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.
Wyróżnienia:
– Marlena Szewc z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę pt.: „Sytuacja osób z dysfunkcją wzroku w zmieniającej się Polsce” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz.
– Katarzyna Łuczak z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę pt.: „Działalność edukacyjno-rewalidacyjna Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym jako organizacji pożytku publicznego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Szczepankowskiego.

Kategoria – Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej
I miejsce – Natalia Ratajczak z Politechniki Wrocławskiej za pracę pt.: „Ekologiczna szkoła bez barier – liceum integracyjne we Wrocławiu” napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Bać.
II miejsce – Elżbieta Doroszewski z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: „Niepełnosprawni przedsiębiorcy – portret środowiska na tle działalności samorządu terytorialnego” napisaną pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Dziemianowicza.
III miejsce – Andrzej Leszczyński z Politechniki Białostockiej za pracę pt.: „Magdalenka Wzgórze Kreatywnych” napisaną pod kierunkiem mgr inż. arch. Jana Kabaca.
Wyróżnienia:
– Wojciech Gelmuda z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę pt.: „Termometr zaokienny dla niewidomych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa.
– Maciej Szumiński z Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: „Opracowanie listy walidacyjnej dla stron internetowych oraz scenariuszy badawczych dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie istniejących standardów sieciowych oraz aplikacji badawczej” napisaną pod kierunkiem dr inż. Zbigniewa Wiśniewskiego oraz dr inż. Aleksandry Polak-Sopińskiej.
– Katarzyna Rocka z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie za pracę pt.: „Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce” napisaną pod kierunkiem Sędzi Sądu Najwyższego Teresy Marii Romer.

natalia ratajczak
Mgr Natalia Ratajczak z Wrocławia – najlepsza praca magisterska
z zakresu rehabilitacji zawodowej

Sztuka Osób Niepełnosprawnych 2010

Podczas gali w Pałacu Prymasowskim wręczono także nagrody w VIII konkursie PFRON „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” skierowanym do niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańców domów pomocy społecznej oraz podopiecznych środowiskowych domów samopomocy.
Celem konkursu jest promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
Odbywa się w czterech kategoriach: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja oraz rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Temat tegorocznej edycji konkursu to „Cztery pory roku”.

Na konkurs wpłynęło 2300 prac plastycznych z całego kraju – o blisko 500 więcej niż w roku ubiegłym. Szesnaście placówek – laureatów konkursu otrzyma nagrody Zarządu PFRON, na które przeznaczono w tym roku dwadzieścia tysięcy złotych. Kolejnym wyróżnieniem będzie prezentacja 88 najciekawszych prac na wystawach oraz ich publikacja w katalogu.

wystawa5

Lista laureatów oraz galeria nagrodzonych prac zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON w zakładce Konkursy i komunikaty.

Prace nagrodzone w ostatnich edycjach Konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON można podziwiać w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, ul. Natalińska 15, gdzie znajduje się ich stała ekspozycja.

Oprac i fot.: K. K.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również