Ko-lekcja wyborów

Zamek Ujazdowski w Warszawie

Epidemia uniemożliwia wielu z nas udział w spotkaniach i uczestniczenie w kulturze „na żywo”, ale mamy propozycję wspólnego stworzenia wystawy poprzez odwiedziny i wybory obiektów w ramach internetowej galerii.

Uruchomiliśmy w tym celu wirtualną galerię sztuki współczesnej i chcemy zaprosić Państwa do bezpiecznego, onlajnowego, indywidualnego, a zarazem wspólnego wyboru prac na wystawę, która zostanie otwarta 18 grudnia 2020 roku a potrwa do 5 kwietnia 2021 roku.

Mamy nadzieję, że dzięki temu działaniu powstanie nasz wspólny, mocny wielogłos na temat aktualnych zdarzeń oraz kultury i sztuki współczesnej.

Oto link do wirtualnej galerii, umożliwiający dokonanie własnych wyborów prac na wystawę: http://ko-lekcjawyborow.u-jazdowski.pl/

Poniżej krótki opis projektu

Ko-lekcja wyborów

Stwórz z nami wystawę!
wernisaż wystawy – 18 grudnia 2020 roku
termin dokonania indywidualnych wyborów – 8 listopada 2020 roku

Ko-lekcja wyborów to eksperyment: wystawa w formie badania publiczności i szerokiej akcji społecznej. Lub odwrotnie: akcja społeczna i badanie publiczności w formie wystawy. Akcja społeczna i badanie dotkną tematu ważnego w funkcjonowaniu jednostek, instytucji, organizacji i państw: kwestii w y b o r u i momentu d e c y z j i. Przedrostek „ko” nabiera tu podwójnego znaczenia: ko-lekcja wyborów to nie tylko wybory prac z kolekcji, ale i  w s p ó l n a   l e k c j a podejmowania decyzji.

Wystawa jak wybory: powszechne, równe, tajne, dobrowolne
W tworzeniu i współ-kuratorowaniu wystawy może wziąć udział k a ż d y. Nie ma tu granic wiekowych, geograficznych ani politycznych. Zaproszenie do udziału w  t y c h „wyborach” nie jest skierowane do wybranej grupy: narodowej, wiekowej, społecznej, zawodowej czy językowej. Każdy w każdym zakątku świata może wyrazić woje zdanie i tym samym dokonać wyboru jednej z 62 prac z kolekcji U-jazdowskiego, która ma się znaleźć na wystawie. Wyjściowy wybór 62 prac został przeprowadzony przez grupę osób znających Kolekcję U-jazdowskiego oraz osób, często odwiedzających wystawy i projekty Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Informacja o projekcie: https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/ko-lekcja-wyborow

Zespół kuratorski:
Iga Fijałkowska, Anna Kierkosz, Aleksandra Rajska

Zespół badawczy:
Paweł Możdżyński, Bartłomiej Walczak

Koordynacja:
Anna Kobierska, Marta Grytczuk

Sztuka współczesna niesie za sobą otwartość na różnorodne odczytania. Podążając za tą ideą, chcemy upowszechniać dostęp do sztuki i otwierać się na interpretacje odbiorców. Oddajemy głos widzom, a ich wybory stawiamy w centrum.

Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich, to badania grup fokusowych. Ich uczestnicy wybrali prace z Kolekcji U–jazdowskiego i odpowiedzieli na pytania związane z doświadczaniem sztuki, sposobami jej interpretacji i motywacji, jakie towarzyszą publiczności odwiedzającej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

W oparciu o wyniki badań powstała galeria internetowa pod adresem kolekcjawyborow.ujazdowski.pl. Tu każdy z nas może wskazać dzieła, które chcieliby zobaczyć na wystawie. Na podstawie ich wyborów powstanie ekspozycja, którą pod koniec 2020 roku będzie można oglądać w U–jazdowskim. W jej przestrzeni zostaną przeprowadzone wywiady dotyczące indywidualnego doświadczania i rozumienia sztuki. Wystawie będzie towarzyszyć program publiczny i edukacyjny. W 2021 roku powstanie raport końcowy z badania.

Ko–lekcja wyborów to projekt kuratorski z pogranicza działań edukacyjnych i strategii rozwoju publiczności. Wpisuje się on w tradycję antropologicznych i socjologicznych analiz poświęconych zagadnieniom społecznego funkcjonowania sztuki oraz kształtowania preferencji estetycznych. Co leży u podstaw naszych wyborów i wpływa na nasze decyzje? Dlaczego jedni szukają w sztuce refleksji nad rzeczywistością, a drudzy odskoczni od niej? Nasze badanie nie jest plebiscytem, a internetowe wybory to nie konkurs. Poprzez Ko–lekcję wyborów chcemy sprowokować dyskusję o tym, co nas w sztuce porusza, intryguje i dlaczego sztuka współczesna jest ważna.

Więcej informacji: Informacja o projekcie: https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/ko-lekcja-wyborow

pr/, fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl. wikimedia.org

Data publikacji: 03.11.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również