Konkurs literacki BC PZN

Biblioteka Centralna PZN zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "Jaka, według Ciebie, powinna być biblioteka dla niewidomych?". Konkurs skierowany jest do osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2012 r. (w przypadku listów decyduje data stempla pocztowego).

Forma literacka jest dowolna. Prace oceni jury powołane przez dyrektora biblioteki.

Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 października 2012 r. w trakcie konferencji Biblioteki Centralnej PZN.

Przyjmowane są prace pisemne w wersji elektronicznej i na papierze (czarny druk lub brajl). Należy je wysyłać na adres:

Biblioteka Centralna PZN, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa lub: biblioteka@bcpzn.pl ,z dopiskiem: Konkurs BC PZN 2012.

Regulamin konkursu literackiego
§1 Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych ogłasza konkurs dla dorosłych „Jaka, według Ciebie, powinna być biblioteka dla niewidomych?”. Konkurs jest organizowany dla upamiętnienia sześćdziesiątej rocznicy istnienia Biblioteki Centralnej PZN.

§2 Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

§3 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

§4 Prace konkursowe mają charakter pisemny. Forma literacka prac jest dowolna, nie mogą one jednak przekroczyć 9000 znaków (maksymalnie 5 stron znormalizowanego maszynopisu).

§5 Biblioteka Centralna przyjmuje prace w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej lub elektronicznej.

§6 Prace konkursowe można wysyłać do dnia 07.09.2012 r. pod adres:
A. listownie – Biblioteka Centralna PZN, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa,
z dopiskiem: Konkurs BC PZN 2012 (decyduje data stempla pocztowego),
B. mailowo: biblioteka@bcpzn.pl .

§7 Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Do pracy należy dołączyć: aktualny adres zamieszkania, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej NIP
(w przypadku braku numeru NIP nie zostanie wypłacona nagroda pieniężna).
Na końcu pracy należy zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz tekstu na potrzeby ewentualnej publikacji w całości lub we fragmentach.

§8 Prace konkursowe oceni powołane przez dyrektora BC jury.
Kryteria oceny:
– atrakcyjność wypowiedzi,
– walory literackie pracy,
– styl,
– kreatywność,
– nowatorskie pomysły.
Sposób oceny:
– Po zapoznaniu się z pracami członkowie jury przydzielą punkty w skali od 1 do 10.
– Punkty zostaną zsumowane.
– Gdy co najmniej dwie prace zdobędą jednakową liczbę punktów, o ich miejscu na liście nagrodzonych zadecyduje głosowanie. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

§9
Za najlepsze prace przewidziano nagrody pieniężne:
A. I nagroda – 600 zł brutto;
B. II nagroda – 500 zł brutto;
C. III nagroda – 400 zł brutto.

§ 10
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.10.2012 r. w trakcie konferencji Biblioteki Centralnej PZN.
Uczestnicy konkursu, których prace zdobędą nagrody, zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie.

Info: BC PZN, oprac. Szymsza

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również