Konkurs Piosenki Radosnej

Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej startuje z nową inicjatywą artystyczną. Tym razem będzie to Konkurs Piosenki Radosnej!

Jest on adresowany do osób w wieku od 15 do 30 lat posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (np. zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). W przypadku duetów powyższe kryterium dotyczy przynajmniej jednego członka duetu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres marketing.wygrajmyrazem@gmail.com podpisanych skanów lub czytelnych zdjęć: karty zgłoszenia i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, podpisanych przez Uczestników bądź Opiekunów prawnych wraz z materiałem artystycznym.

  1. Za materiał artystyczny przyjmuje się nagranie wideo jednej piosenki w języku polskim wykonywanej przez Uczestników (z wykluczeniem nagrań studyjnych i teledysków).
  2. Piosenka powinna mieć wydźwięk radosny i optymistyczny w myśl nazwy konkursu – KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ.

Karta zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami będą dostępne na stronie Organizatora www.wygrajmyrazem.org.pl w zakładce Realizowane projekty.

W związku z pandemią konkurs będzie miał formę zdalną i będzie się składał z czterech etapów.

  1. Przyjmowanie zgłoszeń: od 21.03 do 20.04.2021
  2. Eliminacje: od 22-30.04.2021
  3. Promocja finalistów: od 04-09.05.20121
  4. Głosowanie internetowe: od 04-17.05.2021 – ogłoszenie wyników.

Konkurs Piosenki Radosnej będzie realizowany poprzez stronę internetową organizatora – www.wygrajmyrazem.org.pl, profil Facebook – https://www.facebook.com/fundacjawygrajmyrazem oraz kanał You Tube https://www.youtube.com/channel/UCrJldG3z6ev6_uH58YXAJVg

Uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy a laureaci konkursu nagrody pieniężne.

Regulamin i  więcej informacji na www.wygrajmyrazem.org.pl .

kat/
Data publikacji: 17.03.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również