Konkurs Plastyczny Nieprzetartego Szlaku ŚWIAT LALEK

Konkurs Plastyczny Nieprzetartego Szlaku ŚWIAT LALEK

Organizatorem konkursu plastycznego ŚWIAT LALEK jest Śląski Nieprzetarty Szlak, Stowarzyszenie „Światła Rampy" oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach. Konkurs wspiera Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach.

Konkurs jest adresowany do uczniów Szkół Specjalnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i innych placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek.

1. Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście pod adres: Gliwickie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne KLUB, 44-100 Gliwice ul. Słowackiego 58B do 12 lutego 2013 roku z dopiskiem „Konkurs plastyczny NS”

2. Treść pracy powinna odpowiadać tematyce konkursu – ŚWIAT LALEK

3. Prace powinny być oprawione, oraz zaopatrzone w kartę informacyjną, w której znaleźć się powinny: imię i nazwisko autora, rodzaj niepełnosprawności autora, nazwa, adres, adres mailowy i telefon placówki, oraz imię i nazwisko opiekuna (TELEFON KANTAKTOWY).

4. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: osoby niepełnosprawne ruchowo (bądź inny rodzaj) oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie. Podziału dokonano, aby dać szansę zarówno jednej jak i drugiej grupie podczas oceny prac przez jurorów, zależy nam aby nikt nie został pokrzywdzony. W związku z tym prosimy o adnotację związaną z rodzajem niepełnosprawności. Wiadomość ta będzie pomocna jedynie jurorom i nie będzie dołączona do opisu prac oraz nie będzie udostępniona nikomu poza jury. Jury w ocenie będzie kładło szczególny nacisk na samodzielność wykonanych prac . Zależy nam bowiem na prawdziwym rozwoju osób niepełnosprawnych.

5. Z jednego ośrodka można zgłosić maksymalnie 5 prac.

6. Prace oprawione w antyramy ze szkłem, ramy ze szkłem lub szklane wysyłane są na konkurs na odpowiedzialność wysyłających. (w minionym okresie docierały do organizatorów oprawione prace ze stłuczonymi szybami !).

7. Uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych, oraz wyróżnienie nagrodzonych odbędzie się
w dniu 7 marca 2012 roku o godz. 12.00 w Galerii Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21

8. Na wystawie pokonkursowej wyeksponowane zostaną najciekawsze prace przysłane na konkurs.

9. Autorzy nagrodzonych prac zostaną o tym fakcie odpowiednio wcześniej powiadomieni przez organizatorów.

10. Prace ocenione zostaną przez profesjonalne jury:

· dr Grażyna Szafraniec- adiunkt w Katedrze Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przewodnicząca
· mgr Jolanta Ziółkowska – pedagog specjalny, plastyk, instruktor terapeuta, WTZ Tęcza Gliwice
· mgr Sebastian Michałuszek – pedagog, plastyk, instruktor MDK Gliwice

11. Poprzez nadesłanie pracy do konkursu uczestnik ewentualnie jego opiekun wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
b. bezpłatne opublikowanie na stronie internetowej organizatorów danych uczestnika, oraz zdjęcia wyróżnionej pracy
c. bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych w prasie i wydawnictwach pokonkursowych

12. Prace dostarczone na konkurs można będzie odebrać po prezentacji na wystawie pokonkursowej do dnia 30 kwietnia 2012 roku pod adresem: Gliwickie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne KLUB, 44-100 Gliwice ul. Słowackiego 58B. Nie odebrane prace przechodzą na własność organizatorów.

13. Wyróżnione prace artystów reprezentujących województwo Śląskie zostaną nominowane do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Artystów Nieprzetartego Szlaku, który odbędzie się kwietniu 2013 roku w Lublinie. Prace wysłane będą tylko za zgodą autorów i ich opiekunów. O terminie odbioru prac prezentowanych w Lublinie powiadomimy zainteresowanych odpowiednio wcześniej telefonicznie. Odbiór prac nastąpi także w Gliwicach.

14. W sprawach organizacyjnych konkursu na pytania odpowie:

Organizator konkursu: Adam Kasperek – tel. 504509977, e-mail: terapia_kasperek@wp.pl

Adam Kasperek
Organizator Śląskiego Nieprzetartego Szlaku

Reportaż fotograficzny z uroczystego wernisażu z marca 2012 r. pod adresem:

http://www.slaskinieprzetartyszlak.com/galeria/konkurs-plastyczny-2012r/

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również