Konkurs plastyczny „ Rodzina w moich oczach”

Konkurs plastyczny „ Rodzina w moich oczach"

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia do udziału wogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „ Rodzina w moich oczach".

Każdy dom pomocy społecznej lub ośrodek wsparcia może zgłosić do konkursu 8 prac z niżej wymienionych kategorii (w roku bieżącym, wyjątkowo, mogą być to prace wykonane wcześniej, jednakże spełniające wymogi określone w § 3 Regulaminu):

1) malarstwo i witraż (w technice: akwarela, pastela, gwasz, olej itp. na dowolnym podłożu, np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta);
2) rysunek i grafika (w technice: ołówek, węgiel, piórko, mazak, drzeworyt i linoryt);
3) rzeźba kameralna i płaskorzeźba (w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych);
4) tkanina i aplikacja (hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty).

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:
Do dnia 31 stycznia 2017 r., formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia prac (zgodnie z § 5 regulaminu konkursu) należy przesłać w wiadomości mailowej opatrzonej tytułem „Rodzina w moich oczach”, na adres: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

Termin ogłoszenia listy prac zakwalifikowanych do konkursu:
14 lutego 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

Termin i miejsce przesyłania prac zakwalifikowanych do konkursu:
28 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Termin ogłoszenia wyników konkursu:
17 marca 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

Termin wręczenia nagród oraz termin wystawy pokonkursowej: 7 kwietnia 2017 r.
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe lub dyplomy. Kapituła Konkursu wskaże najlepsze prace i dla ich Autorów zostanie zorganizowany 3-dniowy pobyt powiązany z możliwością zwiedzenia najciekawszych miejsc w Stolicy.

Obsługę konkursu zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr tel. 22 661 12 77, mail: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

Wszelkie informacje, dotyczące formatu przesyłania prac pocztą elektroniczną oraz nadsyłania zakwalifikowanych oryginałów prac znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin (26.7 KB)

Formularz zgłoszeniowy (20 KB)

Info: MRPiPS
Data publikacji: 16.12.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również