Konkurs plastyczny w Kaliszu

Konkurs plastyczny w Kaliszu

W dniu 5 czerwca br., w holu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, odbyło się podsumowanie Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Moje miasto - moja mała ojczyzna". W konkursie wzięło udział 18 placówek rehabilitacyjnych z Wielkopolski, nadesłano 80 prac.

Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki środkom finansowym Miasta Kalisza pozyskanym w ramach mecenatu nad kulturą. Organizatorem była Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” przy współorganizacji OSRiR, Fundacji „Aktywni Zawodowo” i Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”.
Honorowy patronat objęli: Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak, arszałek województwa wielkopolskiego, oraz Janusz Pęcherz, prezydent Kalisza.
Pokonkursowa wystawa prac czynna była do dnia 11 czerwca, w którym to czasie mieszkańcy Kalisza mogli zapoznać się z twórczością osób niepełnosprawnych.

konkurs3_min

Pierwsze miejsce zajął Jacek Lewek z WTZ w Kuźnicy Grabowskiej, drugie miejsce zajęli Piotr Pacholski i Zbigniew Kubicki z WTZ w Kaliszu, a trzecie przypadło Arkadiuszowi Mockowi z WTZ w Kościanie. Przyznano również 10 wyróżnień i nagrodę specjalną, którą ufundował dyrektor kaliskiego Zakładu Karnego.

Podczas otwarcia wystawy Stanisław Bronz – prezes Fundacji „Miłosierdzie”powitał zaproszonych gości: wiceprezydenta miasta Jacka Konopkę, przedstawicieli Rady Miejskiej, senatora RP Witolda Sitarza, przedstawiciela wojewody wielkopolskiego oraz przedstawiciela prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w Kaliszu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, dyrekcję OSRiR oraz przedstawicieli Zakładu Karnego w Kaliszu.
Konkurs oraz wystawa były, jak co roku, wkładem środowiska osób niepełnosprawnych w obchody Święta Miasta Kalisza.

Tekst i fot.: Mariusz Patysiak

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również