Majówka z kulturą i sztuką

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony w dniach 5 i 6 maja w województwie kujawsko-pomorskim zyskał dodatkowy walor. Samorząd województwa podjął nowatorską inicjatywę dającą w ramach obchodów możliwość nieodpłatnego zwiedzania placówek działających w obszarze kultury i sztuki w całym regionie.

Dostępność większości obiektów muzealnych, możliwość uczestniczenia w koncercie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni osób z niepełnosprawnością z opiekunami, to nie tylko świetna propozycja dla samych zainteresowanych, ale również doskonały sposób na kształtowanie wrażliwości decydentów mających wpływ na poprawę życia osób z niepełnosprawnościami.
Planuje się by dzień 5 maja na stałe wpisać do kalendarza ważnych wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim pod nazwą „Majówka z kulturą i sztuką”. Byłaby to nowatorska akcja adresowana do osób z niepełnosprawnością.
Warto przypomnieć, że samorząd województwa wypełnia w ten sposób szereg postanowień uchwalanych podczas Europejskiego Kongresu na rzecz Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Hiszpanii, w marcu 2002 r., tzw. Deklaracji Madryckiej oraz zaleceń jednego z najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej – Planu działań Rady Europy dla promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015: Uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Więcej informacji: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka niepelnosprawni/aktualności

IKa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również