Muzeum dostępne dla osób niesłyszących w Polsce i na świecie

W dniach 20-21 września br. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się druga edycja seminarium z cyklu „Sztuka łączenia”, które dotyczyło sztuki Głuchych oraz ich edukacji artystycznej w Polsce, Europie i na świecie. Poświęcone było także działaniom edukacyjnym i dostępności działań dla osób głuchych i słabosłyszących.

Celem seminarium była analiza doświadczeń polskich i zagranicznych muzeów w pracy nad dostępnością działań placówek dla głuchych i niedosłyszących osób oraz narzędzi, które są projektowane w celu przyciągania nowych odbiorców do tych placówek. Dlatego do udziału w seminarium zaproszono osoby niesłyszące z Polski, Rumuni, Czech i Ukrainy. Muzeum Śląskie zaprezentowało niesłyszących twórców sztuki współczesnej w polskim i międzynarodowym języku migowym. Odbyły się prezentacje pokazujące specyfikę tego języka i samej społeczności.

Przedstawiciele placówek muzealnych zaprezentowali programy włączające osoby głuche w przestrzeń muzealną i ich udział w edukacji kulturalnej tych placówek. W Europie realizuje się szkolenia dla głuchych przewodników w placówkach kulturalnych, w polskich muzeach kilkanaście osób głuchych pracuje jako przewodnicy w polskim języku migowym.

Druga część tego seminarium była częścią warsztatowo-pokazową narzędzi wypracowanych w celu dostępności z udziałem samych osób głuchych np. Wiktora Salij-Berlizova z Rosji – głuchego przewodnika w Muzeum im. Puszkina w Moskwie i Patti Durr z USA, która jest profesorem nadzwyczajnym w dziale kulturoznawstwa i kreatywności w National Technical Institute for the Deaf w Institute of Technology w Rochester w Nowym Jorku. W 2004 roku Patti otrzymała nagrodę Eisenhart RIT za wybitne nauczanie.

Odbyła się także dyskusja na temat tworzenia programów szkoleniowych i edukacyjnych dla dzieci głuchych. Kuratorzy i przewodnicy dzielili się swym doświadczeniami z wycieczek i oprowadzeń kuratorskich dla osób głuchych.

Okazuje się, że muzeum jest miejscem wciąż mało znanym dla tych osób i mało przyjaznym. Kojarzy się z czymś niedostępnym, gdzie pracownicy tylko używają języka fonicznego, dyskryminują i traktują z lekceważeniem osoby niesłyszące. Na szczęście sytuacja jednak zaczyna się zmieniać na lepsze i coraz więcej placówek kulturalnych zaczyna dostrzegać potrzeby osób głuchych i ich chęć włączenia się w życie kulturalne.

Część uczestników seminarium wzięła udział w dwóch spektaklach w języku migowym „Wojna w niebie” w reżyserii Dominiki Feiglewicz oraz „Jeden gest” Wojciecha Ziemilskiego, prezentowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Open the Door. Po spektaklach odbyła się dyskusja dotycząca kultury Głuchych.

W samym seminarium uczestniczyło około 50 osób oraz ponad 600 osób on-line, gdyż wydarzenie było transmitowane na żywo na kanale Facebooka Muzeum. Prelekcje prowadzone były w językach migowych przez osoby Głuche, z symultanicznym tłumaczeniem z międzynarodowego języka migowego na polski język migowy i polski język foniczny – oraz w odwrotną stronę. Kolejne seminarium planowane jest na rok 2020.

W sobotę, 21 września odbyła się również Głucha Noc, w ramach której były prowadzone warsztaty, prezentacje Visual Vernacular oraz pokaz filmu Bogny Burskiej. Po pokazie odbyło się spotkanie autorskie, w którym udział wzięli Bogna Burska, Magdalena Mosiewicz, Martyna Kalinowska, Ewa Chomicka, Michał Justycki, prowadziła Dagmara Stanosz. Goście rozmawiali o antropologii komunikacji.

Z okazji drugiej już edycji Głuchej Nocy ogłoszono konkurs fotograficzny „Miasto gestu” na zilustrowanie przy pomocy zdjęcia idei porozumienia bez słów.

Na rok 2020 planowane jest polsko-francuskie seminarium z udziałem 5 osób niesłyszących z Francji i 5 osób z Polski. W 2021 roku organizatorzy pragną otworzyć wystawę „Głusza” dotyczącą kultury Głuchych.

Zobacz galerię…

em, fot. Muzeum Śląskie

Data publikacji: 02.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również