Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach już wkrótce

W tym roku po raz XVIII Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) Koło w Koszalinie planuje organizację Ogólnopolskich  Integracyjnych Warsztatów Artystycznych. W dniach 09-11 września br. w malowniczej, nadmorskiej miejscowości Łazy spotkają się poszukujące artystycznych wyzwań osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uznani twórcy profesjonalni, których inspiruje oryginalna twórczość osób z niepełnosprawnościami.

Śmiało można powiedzieć, że warsztaty te wpisały się już na stałe w kalendarz znaczących  wydarzeń kulturalnych  o charakterze integracyjnym w naszym kraju.

Piękno nadmorskiego otoczenia daje możliwość oddania się refleksjom inspirowanym przez tegoroczne hasło Pleneru: „Dzisiaj jest uczniem wczoraj”. Ze względu na specyficzną sytuację związaną ze stanem epidemii COVID-19 będzie to wydarzenie zupełnie wyjątkowe, gdzie priorytetem będzie zapewnienie możliwie najbardziej bezpiecznych warunków dla wszystkich osób biorących w nim udział. Z tego powodu oprócz tradycyjnie odbywających się warsztatów, będzie umożliwione wzięcie udziału w imprezie zdalnie, poprzez połączenie się z osobami niepełnosprawnymi  z zakątków całego kraju przy pomocy specjalnej platformy internetowej.

Historia organizacji Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych sięga 2001 r., kiedy to odbył się pierwszy plener artystyczny zrealizowany przez PSOUU Koło w Koszalinie w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych. Trwał on jeden dzień i uczestniczyło w nim 100 osób z Koszalina i okolic. Ogromne zainteresowanie rosnące z roku na rok, bardzo pozytywny oddźwięk ze strony środowisk profesjonalnych artystów, lokalnych mediów, władz samorządowych, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną sprawiło, że przedsięwzięcie to urosło do rangi wydarzenia kulturalnego. W poprzednim roku gościło na nim ok.500 reprezentantów placówek z 15 województw naszego kraju. Wydarzenie to odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym elementem nie tylko w procesie ich rehabilitacji, a także integracji ze społeczeństwem. Wszelkie działania twórcze motywują do dalszego działania, podnoszą poczucie godności i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizują dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą dodaje skrzydeł. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie, jakim są Warsztaty Artystyczne, nie tylko wspierają ich rozwój samodzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażanie siebie, swoich emocji i przeżyć. Wszystko to umożliwia im sztuka. Organizatorzy proponują uczestnikom udział w różnorodnych warsztatach artystycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych pasjonatów z danych dziedzin, instruktorów służących doświadczeniem i pomocą.

Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne trwają trzy dni. Już pierwszego dnia uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach artystycznych, korzystając z bardzo szerokiego ich wachlarza. W tym roku organizatorzy proponują między innymi warsztaty: „drugie życie ramki”, udzielania pierwszej pomocy, tworzenia biżuterii z żywicy epoksydowej,  fotograficzne, taneczne, lampionów, scrap card, rękodzielnicze, wikliniarskie, filmowe,  malarstwa techniką olejną, kreatywnego szycia, kolażu, wizażu i fryzjerstwa, magnesów z kamieni, flowerbox, węgla i pasteli, recyklingu w sztuce, muzyczne, relaksacyjne, warsztaty malowania na szkle.

Realizacja idei „namiotów tematycznych”, czyli działań pozwalających przedstawicielom poszczególnych placówek zaprezentować nowatorskie techniki plastyczne lub swoje sukcesy,  będzie kontynuowana również w tej edycji przedsięwzięcia.  W tym roku będzie ona realizowana pod nazwą “Nasze osiągnięcia”. Placówki, które zdecydują się na wzięcie udziału w Plenerze w sposób zdalny będą miały szansę na autoprezentację w postaci przesłanego do organizatora filmu lub zdjęć. Ważnym aspektem integracyjnego charakteru wydarzenia jest możliwość  nawiązania nowych znajomości i wymiana doświadczeń nie tylko między osobami niepełnosprawnymi, ale także między specjalistami, opiekunami, instruktorami, pasjonatami danych dziedzin sztuki.

Jak co roku najciekawsze dzieła powstałe podczas warsztatów zostaną wyróżnione i nagrodzone. Każda placówka ma prawo  wybrać 3 najoryginalniejsze prace, sfotografować I wysłać zdjęcia do organizatorów. Na zdjęcia prac czekamy do 18 września br. W tym roku rezygnujemy z realizacji konkursu prac przywiezionych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lipca br. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail wtz2koszalin@interia.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy lub jej całkowite odwołanie z przyczyn od niego niezależnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

Więcej informacji pod numerem telefonu (94) 3450853.

Info i fot.: PSONI Koło w Koszalinie

Data publikacji: 20.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również