„Piękni przez sztukę”

Tango Stan Quintet

„Piękni przez sztukę" to festiwal artystów z niepełnosprawnościa, promujący ich twórczość i integrujący osoby z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sztukę. To jedyna tego typu inicjatywa kulturalna w Polsce, a jej nowatorski charakter wyraża się zarówno w ukazaniu profesjonalizmu twórców, jak i promocji oraz wspieraniu ich działań artystycznych.

Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest poseł na Sejm – Marek Plura, który tak go uzasadnia : „Chcę choć w tych kilku słowach podkreślić jak bardzo człowiek piękny jest przez sztukę. Nie tylko przez to piękno, które stwarza, gdy tworzy, gdy zamienia wizję twórcy w rzeczywistość odbiorcy. Ale człowiek piękny jest w samym akcie tworzenia, bo tworząc zmienia też sam siebie. A kiedy przez sztukę emanuje dobrem to zmienia się — na dobre. A kiedy tworzy człowiek z niepełnosprawnością to dążąc do piękna i prawdy pokonuje opór własnego ciała i umysłu. Buduje w ten sposób dialog z rzeczywistością wyrażając siebie słowem, dźwiękiem, gestem, obrazem”.

Wykonawcą pomysłu i organizatorem jest Stowarzyszenie FAON z Katowic, a przewodzi kierownik artystyczny Festiwalu Aldona Stawska-Kurek, pomysłodawczyni nazwy Festiwalu: — Ten Festiwal jest jedynym tego typu w Polsce. Próbujemy ułatwić start artystom profesjonalnym, ale z różnymi dysfunkcjami. Chcemy żeby oni docierali do odbiorców, żeby byli traktowani na równi ze wszystkimi i aby nie postrzegano ich przez pryzmat dysfunkcji, tylko poprzez piękno sztuki. My przełamujemy stereotypy i bariery mentalne. Na festiwalu są reprezentowani plastycy i muzycy, tancerze, a w przyszłym roku pomyślimy jeszcze o teatrze. W naszym środowisku jest to kilkanaście wybitnie uzdolnionych młodych osób, ale chcemy, aby ten Festiwal stał się ogólnopolski, a nawet międzynarodowy.

II edycja Festiwalu odbyła się 4 listopada br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych i Plastycznych w Katowicach przy ul. Ułańskiej 7B. Imprezę poprowadził wicedyrektor szkoły, Rafał Dudek, gości powitała  Bernadeta Stańczyk, dyrektor Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Gośćmi byli przedstawiciele organizacji zrzeszających ludzi z niepełnosprawnościami, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, m. in. Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Śląskiego, który wsparł organizacyjnie i finansowo imprezę oraz przyjaciele i znajomi występujących artystów.

Na scenie można było podziwiać prace plastyczne uczestników Festiwalu.

Pierwszą część stanowiła konferencja na temat: „Rola kultury i sztuki w życiu osób niepełnosprawnych”, na której głos zabrali prelegenci z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach –Kaja Kossowska, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – Justyna Szulc-Więcek, Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym SZANSA z Katowic – Alina Pilch-Kowalczyk oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach – Dagmara Bałycz . Odczytano list posła Marka Plury, który życzył wszystkim owocnych obrad i wspaniałych wrażeń oraz przeprosił za swoją nieobecność, gdyż został nagle wezwany do Warszawy. W liście napisał m.in. „…człowiek niepełnosprawny odnajdując swój talent, odnajduje swoją wolność i poczucie wartości”. Podzielił się także dobrą nowiną – podczas ostatniej wizyty w Wielkiej Brytanii nawiązał kontakt z organizatorami Europejskiego Festiwalu Twórców Niepełnosprawnych DaDaFest w Liverpoolu, którzy zaprosili do siebie polską reprezentację.

Część druga wydarzenia to Integracyjny Koncert Artystów Profesjonalnych „Piękni przez sztukę”. W jego trakcie zaprezentowano szerszej publiczności talenty artystów profesjonalnych z niepełnosprawnością. Wystąpił między innymi Zespół smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im F. Chopina w Będzinie „będzińskie perełki” i uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach jako support. W samym koncercie wystąpili Kaja Kosowska – fortepian, Kwartet Smyczkowy – KOMA, Anna Rossa – piosenka autorska, Angelika Wawrzyk – śpiew, Tango Stan Quintet oraz Mariusz Iwan z partnerką – integracyjny taniec współczesny. Muzycy niepełnosprawni występowali wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami, dając radość i wzruszenie odbiorcom.

Ewa Maj

fot.: autorka

Data publikacji: 05.11.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również