Pisz i fotografuj

Pisz i fotografuj

Do 30 czerwca 2014 r. można składać prace na konkurs fotograficzny i poetycki „Pewnego dnia...".

Konkurs organizowany jest już po raz szósty przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „SyMfonia Serc”. Jego celem  jest aktywizacja osób chorych i niepełnosprawnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny i przyjaciele. Warunkiem jest, aby nie byli to profesjonaliści.

Temat konkursu jest otwarty. Wystarczy tylko w formie zdjęcia lub wiersza opowiedzieć o marzeniach, wyzwaniach, planach czy życzeniach na przyszłość.

Wszystkie prace oceniać będzie profesjonalne jury. Organizator przewidział atrakcyjne wyróżnienia i nagrody.

Więcej szczegółów o konkursie na stronie internetowej: www.ptsr.org.pl. Można też  kierować pytania telefonicznie pod numer (22) 696 57 51 lub na adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl.

Info: ptsr

Data publikacji: 14.02.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również