Publikacja „Rozmowy o OBECNOŚCI w teatrze” poruszająca kwestie inkluzywności w instytucjach kultury

Aktualnie dostępna w formie papierowej jest publikacja, która zachęca do rozważań i dyskusji na temat równego dostępu do scen publicznych dla osób artystycznych z niepełnosprawnościami. Książka oddaje głos twórczyniom i twórcom o różnych ciałach i możliwościach oraz różnych potrzebach. Przedstawia również punkt widzenia osób zajmujących się produkcją, krytyką teatralną, obsługą techniczną oraz tych, którzy tworzą instytucje teatralne, które stawiają sobie za cel przełamywanie barier i stereotypów.
W „Rozmowach o OBECNOŚCI w teatrze” znajdziemy także wiele pomysłów i dobrych praktyk, które mogą sprawić, że sztuka teatralna stanie się bardziej dostępna dla wszystkich i mniej zamknięta dla wybranych.

„Zamieszczone wywiady przedstawiają różnorodne strategie twórcze osób artystycznych oraz metody działania instytucji i organizacji nastawione na egzekwowanie podstawowego prawa: możliwości twórczego wyrażania się przez każdą osobę, niezależnie od jej kondycji fizycznej i mentalnej. Publikacja przynosi również realną wiedzę o tym, czego środowisko sztuk performatywnych może się nauczyć, czerpiąc z doświadczeń osób z niepełnosprawnością, by czynić świat teatru lepszym miejscem do pracy. Materiały tu zebrane dają też wskazówki do zastosowania tej wiedzy w praktyce.
Podobnie jak osoby, których głosy zbiera ta publikacja, wierzymy, że różnorodność reprezentowanych na scenie ciał, pozwala oddać prawdziwe struktury społeczne. Widzimy też, że otwarcie na nią pozwala dotrzeć do kolejnych obszarów wrażliwości w nas samych i osobach, które nas otaczają. Mamy nadzieję, że po lekturze Państwo również odkryją w sobie nieznaną wcześniej, ale obecną od zawsze, część własnej wrażliwości.” – napisały we wstępie redaktorki Justyna Czarnota i Katarzyna Piwońska

Osoby zainteresowane tytułem mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz książki w Punkcie Informacyjnym Centrum Kultury ZAMEK od 18 marca 2024 roku do wyczerpania nakładu. Dostępna jest również opcja wysyłki po wcześniejszym pokryciu kosztów przesyłki. Wówczas konieczny jest kontakt telefoniczny pod numerem 61 64 65 272 lub mailowy informacja@ckzamek.pl od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-19:00.
Publikacja została wydana w ramach projektu „Obecność” realizowanego przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w latach 2022−2023 we współpracy z CODA Oslo International Dance Festiwal w Norwegii oraz Centrum Sztuki Włączającej / Teatrem 21 w Warszawie, dzięki grantowi z Funduszy norweskich i EOG.

Strona CK Zamek: https://ckzamek.pl/artykuly/11131-ksiazka-rozmowy-o-obecnosci-w-teatrze/

O CENTRUM KULTURY ZAMEK | www.ckzamek.pl
Centrum Kultury ZAMEK (CK ZAMEK) w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w Polsce. Każdego roku odbywa się w niej około 2 500 wydarzeń, które prezentują i stymulują rozwój najciekawszych zjawisk z zakresu: sztuk wizualnych, teatru, filmu, muzyki, edukacji, literatury. Program rezydencyjny spaja zaś poszukiwania twórcze, refleksje nad historią i eksperymenty artystyczne. Jako publiczna instytucja kultury CK ZAMEK za niezwykle ważne uznaje współpracę z otoczeniem, budowanie więzi oraz podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach społecznych.
Żywy język teatru jest silnie obecny w Zamku od kilkunastu lat. Od 2016 roku główna narracja na tym polu skupia się na autorskim programie, odrzucającym normy, obalającym stereotypy, włączającym, nie wykluczającym, a przy tym zapewniającym uniwersalność przekazu.
Kontynuację i rozwijanie tego kierunku umożliwił projekt „Obecność”, realizowany w latach 2022−2023, dzięki grantowi z Funduszy norweskich i EOG. Wraz z partnerskimi instytucjami – norweskim Międzynarodowym Festiwalem Tańca CODA w Oslo oraz warszawskim Centrum Sztuki Włączającej / Teatrem 21 – CK ZAMEK podjął próbę renegocjacji utrwalonego społecznie sposobu rozumienia normatywności w teatrze, skupiając się na ukazaniu piękna i różnorodności na scenie.
W CK ZAMEK pracują trzy grupy teatralne tworzone przez osoby z niepełnosprawnościami lub zagrożone społecznym wykluczeniem ze względu na swój stan zdrowia – Teatr pod Fontanną, grupa teatralna Jest Jak Jest oraz Teatr Klucz im. Wojciecha Deneki. W ramach projektu „Obecność” każdy z zespołów przygotował dwie premiery, które były wielokrotnie prezentowane zarówno w Poznaniu, jak i w innych miastach w Polsce. W ciągu dwóch lat odbyły się w Zamku gościnne przedstawienia światowych kolektywów artystycznych, złożonych z osób z niepełnosprawnościami, a także spotkania, warsztaty, taneczne laboratoria oraz – wieńczący całość projektu – panel dyskusyjny: „Obecność – gdzie jesteśmy i dokąd chcemy zdążać?”.

Zobacz galerię…

Info: CK Zamek w Poznaniu, fot. Maciej Kaczyński

Data publikacji: 21.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również