Ruszył projekt „Sztuka czyni człowieka”

Ruszył projekt „Sztuka czyni człowieka"

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych informuje, że z początkiem roku przystąpił do realizacji projektu „Art Made Man" - „Sztuka czyni człowieka - Terapia poprzez taniec, sztukę i rękodzieło". Program realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ma na celu przetestowanie zintegrowanej metody rehabilitacji poprzez taniec, sztukę i rękodzieło.

art_made_manedukacja_i_kultura LOGSZRE

W ramach tego projektu ponadnarodowego, partnerzy z m.in. z Włoch podzielą się z partnerami i wybranymi ośrodkami swoimi doświadczeniami w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, które w dotychczasowej praktyce nie stosowały arteterapii jako metody rehabilitacji. Dla warsztatów, które już stosują arteterapię udział w projekcie będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z tego zakresu, jak i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami partnerów zagranicznych.

W wyniku realizacji programu zostanie opracowany podręcznik, który zostanie przekazany do wszystkich WTZ i innych zainteresowanych organizacji. Mamy nadzieję, że wspólny udział w projekcie „Art Made Man” wzbogaci naszą wiedzę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i będzie sprzyjał współpracy ponadnarodowej, bowiem w projekcie biorą udział partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Polski i Bułgarii.

perugia art

Informujemy, że w dniach 2-5 lutego 2011 r. miało miejsce pierwsze spotkanie koordynacyjne projektu „Art Made Man” – „Sztuka czyni człowieka – Terapia poprzez taniec, sztukę i rękodzieło”, które odbyło się w Perugii we Włoszech.

Dwa dni ciężkiej pracy w gronie 18 osób zaowocowało opracowaniem szczegółowych harmonogramów działań na lata 2011-12. Zajęcia przeplatane wystąpieniami specjalistów i prezentacjami multimedialnymi pozwoliły uczestnikom sprecyzować plany działań do realizacji w poszczególnych państwach członkowskich.

Po zajęciach uczestnicy znaleźli też chwilę czasu na wieczorny spacer po przepięknej Perugii, stolicy regionu Umbria oraz kameralną kolację w tradycyjnej włoskiej restauracji.

Spotkanie w Perugii otwiera cykl spotkań koordynacyjnych niezbędnych w realizacji międzynarodowego projektu. Było też okazją do odwiedzin i spotkań z osobami zajmującymi się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i współpracującymi z imigrantami.

perugia foto2

Program zakłada realizację jeszcze kilku spotkań koordynacyjnych, z których relacje zostaną zamieszczone w kolejnych numerach „Nowych Naszych Spraw”. W spotkaniu wziął udział Hubert Pora z Krajowego Związku Rewizyjnego i partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Litwy i Bułgarii.

Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w projekcie oraz zapoznaniem się z jego postępami i efektami końcowymi w formie m.in. podręcznika, proszone są o kontakt z koordynatorem projektu – poprzez email: hubert@go2.pl lub telefoniczny na numery stacjonarne Krajowego Związku Rewizyjnego: 22. 828 46 96, 22. 827 86 80.

Hubert Pora
Koordynator projektu

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również