Ruszył nabór do Przeglądu Teatrów Wspaniałych

Rozpoczął się nabór do XX edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych, która realizowana będzie w dniach 23 -27 września 2024 r.

Przegląd realizowany będzie w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki ( prezentacje sceniczne, warsztaty) oraz na Kaszubach (warsztaty, biesiada, zajęcia rekreacyjne, nocleg).

Podczas trwania MPTW zespoły będą przemieszczać się codziennie pomiędzy hotelem na Kaszubach i Tczewem na własny koszt. Zespoły które nie będą posiadać własnego transportu na miejscu przemieszczać się będą autokarem wynajętym przez organizatora jednak liczba miejsc będzie mocno ograniczona (posiadanie własnego transportu może być kluczowe na etapie kwalifikacji grup).

Przyjmowane będą zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnościami. Zespoły mogą liczyć do 12 osób (10 uczestników i 2 opiekunów). Prezentacje mogą trwać do 12 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać „słowa mówionego”, powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itp.

Zespół tworzyć mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przy czym orzeczenie musi być ważne w terminie realizacji Przeglądu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 maja 2024 r.

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania tutaj >>> zgloszenie.doc
Kwestionariusz należy przesłać na adres : teatry2024@gmail.com
Na etapie naboru wymagany jest wyłącznie wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy.

***
Projekt dofinansowany ze środków: Programu Rządowego Edukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Miejskiej Tczew.

Info i fot. z archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

Data publikacji: 24.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również