„Teatr zwierciadłem natury”

„Teatr zwierciadłem natury"

W krakowskim Teatrze Bagatela, który świętuje w tym roku swoje 100-lecie, 9 maja na prawdziwej scenie, już po raz 26. w Widowisku Artystycznym „Bądźcie z nami" zaprezentowali się artyści z niepełnosprawnością.

Wszyscy są podopiecznymi krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”, które od początku jest jego organizatorem. W przepięknych spektaklach młodzi artyści odpowiadali na pytanie co to znaczy „być sobą” – na czołowe hasło widowiska.

Każdy teatr ma swoją własną, niepowtarzalną aurę. Właściwą tylko dla tej jedynej odrębnej sceny, innej od pozostałych, bo tworzą ją inni ludzie. Ich wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka, empatia i umiejętność współodczuwania, a nade wszystko umiejętność współpracy, która tworzy dobry klimat dla aktu tworzenia. W sposób nieprzesadny i zgodny z pragnieniami, a przede wszystkim z możliwościami aktora i twórcy.

„Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno” – tłumaczył wielki twórca teatru, Wiliam Szekspir. To przesłanie towarzyszyło aktorom, twórcom i wszystkim obecnym tego dnia na widowni i w kuluarach Teatru Bagatela w Krakowie.

Na teatralnej scenie wystąpili mali aktorzy, także z różnymi niepełnosprawnościami. Pomagali im inni i na scenie, i poza nią, wypełniając w sposób naturalny i niewymuszony ideę integracji.

Cecylia Chrząścik, prezes Stowarzyszenia powitała obecnych, zapowiadając od razu następne spotkanie w Korzkwi. – Ten piękny nastrój na polanie w Korzkwi dzieje się dzięki waszej tam obecności – zwróciła się do młodej publiczności, szczególnie do uczniów zaprzyjaźnionych szkół w Laskowej i w Korzkwi. – Chcemy wam podziękować za działalność na rzecz integracji. Za to, że jesteście z nami, że promujecie działalność naszego Stowarzyszenia, że propagujecie ideę integracji. Wielkie, wielkie dzięki!

Spotkanie odbyło się pod patronatem prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. W jego imieniu przemówił do obecnych bardzo ciepło pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych – Bogdan Dąsal. – Składam szczególne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się nie tylko do dzisiejszego wydarzenia, ale do tego, że przez tyle lat tak owocną prowadzicie działalność, która wspiera osoby z niepełnosprawnością w różnych aspektach. Jesteście instytucją samą w sobie! Wasza rocznica, która była niedawno obchodzona (25-lecie – przyp. red.) zaświadcza o tym wszystkim, co jest z Wami związane. Jest to nie do przecenienia. Za to serdecznie dziękuję – powiedział.

W podziękowaniu za pomoc w szerzeniu idei integracji, prezes Cecylia Chrząścik uhonorowała dyrektorów i przedstawicieli szkół oraz wielu przyjaciół, osób współpracujących ze Stowarzyszeniem, a także policjantów, ratowników – wszystkich czuwających nad bezpieczeństwem imprez – wręczając ich przedstawicielom, przy żywiołowym aplauzie publiczności, piękne srebrzyste statuetki ekologicznego jabłuszka.
Wśród wyróżnionych były także pisząca tę relację redaktor „Naszych Spraw” oraz Aleksandra Urbaniak, która w imieniu dyrektora Teatru życzyła udanej imprezy, miłej zabawy. – Cieszę się, że Teatr Bagatela po raz kolejny może użyczyć swoich ścian, dachu i również serdeczności naszych wszystkich pracowników. Jest mi – jak zwykle, i jak co roku – niezwykle miło i bardzo się cieszę, że mogę się kolejny raz z Państwem spotkać.

Teatr wychowuje nie tylko ludzi dorosłych i uczy ich kultury wysokiej – mówiła dalej A. Urbaniak. – Mnie jest szczególnie miło, gdy ci najmłodsi , którzy do nas przychodzą, zaczynają być może od takich widowisk sceniczno-kulturalnych, a kończą na wyrafinowanych sztukach teatralnych i stają się fantastycznymi naszymi odbiorcami, którzy niosą świadectwo naszej kultury wysokiej w świat.

Prowadząca to spotkanie, jak zwykle od wielu już lat, Ewa Pawlik zaczarowała widownię, wprowadzając wszystkich w świat baśni i fantazji niezwykle trafnymi cytatami i omówieniami przedstawień.
– Być sobą! Co znaczą te słowa? – zapytała. – To szlachetność serca, dobroć, empatia, umiejętność wybierania tego, czego nie będziemy się wstydzić po latach, tego, o czym będziemy zawsze pamiętać…
Człowiek kochany i kochający wie, że może wszystko. Wie, że nie jest sam, że obok jest ktoś, kto niezależnie od wszystkiego wspiera go mocno. Ważne, by ta miłość była mądra. Kochać mądrze to znaczy szanować człowieka, ufać mu i pozwalać mu być sobą – podkreśliła.

– Każda istota ludzka jest odrębnym cudem stworzenia, z własnymi problemami, zwycięstwami, dramatami i własną magią. Każdy z nas jest doskonały na swój sposób. Przewrotnie mówiąc, jedną z najpiękniejszych rzeczy, które mogą się zdarzyć jest niedoskonałość. To ona nas wyróżnia, to dzięki niej stajemy się niepowtarzalni. Coś takiego jak doskonałość , ideał – nie istnieje! – dowodziła E. Pawlik.

Zapowiadając przedstawienie teatralne „Legenda o smoku wawelskim” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Specjalnego TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie powiedziała: – Już za moment będziemy mieli okazję podziwiać niezwykłych artystów, oni wiedzą, że żyć to również znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask, za ciepło, którego jest tak wiele w ludziach i rzeczach powiązanych ze Stowarzyszeniem „Bądźcie z nami”.

Zawsze czekamy na występ tych maluchów z drżeniem serca, bo mamy niepowtarzalną okazję obcować z autentycznym duchem teatru. Widzimy, jak na scenie, za sprawą fantastycznych nauczycielek – opiekunek, dzieje się najprawdziwsza magia teatru, pozwalająca przezwyciężać własne ograniczenia. Występy najmłodszych artystów, bardzo przejętych swoja rolą, zaangażowanych we wspólny występ przywołują w myślach słowa: „Sztuka jest magicznym zwierciadłem, w którym znajdujemy odbicie naszych niewidzialnych marzeń. Przeglądamy się w lustrze, chcemy zobaczyć własną twarz; przyglądamy się sztuce, chcąc zobaczyć własną duszę” (George Bernard Shaw).
I jeszcze wiele razy podczas tego wydarzenia byłam tak, jak inni na widowni, wzruszona i poruszona. A to za sprawą pięknego spektaklu Grupy „Krasnoludki”, tj. przedszkolaków z Nowej Huty, odgrywających „Legendę o dzielnej Wandzie”, będącą opowieścią o odwadze, mądrości i walce o siebie i swój naród, a to za sprawą bajki „Łaciaty słoń” granej przez uczniów SOSW im. Poczty Polskiej w Skawinie.

To właśnie wtedy prowadząca, nawiązując do treści bajki, zaapelowała: – Pamiętajcie, to, co wydaje się być naszą słabością często staje się naszym atutem. Warto to jedynie dostrzec. Przypomnijmy sobie, jak ważne w naszym życiu jest wsparcie przyjaciół, życzliwych nam osób, dzięki którym można przezwyciężyć każde przeciwności losu.

Taniec kreatywny „Serce” w wykonaniu grupy artystycznej „Kuleczki” uczniów SOSW przy ulicy Praskiej w Krakowie pokazał jak wielką radością może być sam akt tworzenia. Ruch sceniczny, muzyka są wszak twórczością samą w sobie, i jako takie są przejawem życia, emanacją radości tworzenia. Idea, wizja, siła oddziaływania oparte są na fundamencie, którym jest niepowtarzalna egzystencja każdej osoby. Także tej z niepełnosprawnościami. – Nasze dzisiejsze spektakle to pochwała inności, niekompletności. Wada, błąd, to subiektywna ocena, to to tylko czyjaś wizja. Nie ma sensu się nad nią pochylać. Warto zobaczyć to, co jest niepowtarzalne. Warto nie oceniać, lecz po prostu czuć – podpowiadała subtelnie E. Pawlik.
Przedstawienie teatralne „Wszyscy dla wszystkich” w wykonaniu zespołu teatralnego „PiK czyli Piękni i Kreatywni” uczniów SOSW im. Jana Pawła II przekazało uniwersalne przesłanie, że „szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”, przekonanie o ważności każdego człowieka i jego pracy dla dobra innych ludzi, dla dobra ogółu. Współpraca i pomoc dają szczęście i poczucie satysfakcji – zdawały się mówić ze sceny niesłyszące dzieci, poprzez obrazy o zwykłym, codziennym życiu bohaterów ich opowieści.
– Jak zawsze pomagali nam harcerze ze Szczepu Kraków Podgórze z druhną Anną Stasik, wielkie dzięki! – powiedziała, podsumowując spotkanie w Bagateli, prezes Cecylia Chrząścik. Podziękowała wszystkim przedstawicielom władz miasta i regionu za obecność, a szczególnie naczelnikowi Komendy Miejskiej Wydziału Ruchu Drogowego, nadkomisarzowi i podkomisarz Komendy Wojewódzkiej, wicedyrektorowi Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, a także radnemu Rady Miasta i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju.

Prezes Chrząścik wyraziła także słowa najwyższego uznania i podziękowania dla nauczycieli i wychowawców za przygotowanie dzieci do występów. – Dziękuję za to, że zawsze są, że zawsze mają ogromne serca dla nich i poświęcają wiele trudu i czasu zarówno zdrowym dzieciom, jak również naszym – niepełnosprawnym – powiedziała.
Na zakończenie Widowiska Grupa teatralna „Granada” uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie przedstawiła spektakl „Powrót do Gwiazd”. Jego aktorzy opowiadali o potrzebie marzeń i pokonywaniu własnych słabości. Kończący zaś prezentacje występ zespołu teatralnego „MIT” Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji „Leonardo” w Krakowie jak zawsze pobudził widownię do śpiewu i tańca i w takim nastroju wprowadził publiczność na scenę, gdzie się wszyscy ze sobą pożegnali. Do zobaczenia za rok! Oczywiście w Bagateli.

Zobacz galerię…

Iwona Kucharska, fot. Katarzyna Szulc-Kłembukowska
Data publikacji: 29.05.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również