Tęczowy Festiwal w Gliwicach zbliża się

Warsztaty Terapii Zajęciowej „TĘCZA” przy Fundacji Różyczka w Gliwicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach zapraszają na XIII GLIWICKIE SPOTKANIA TĘCZOWE FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Gliwice 2019, który odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Gliwic, 21 listopada 2019 r. w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”, Gliwice-Łabędy.

Celem festiwalu jest prezentacja twórczości teatralnej i muzycznej młodzieży niepełnosprawnej oraz szeroko pojęta integracja. GLIWICKIE SPOTKANIA TĘCZOWE są swoistą formą przedstawienia działań terapeutycznych, jakie podejmują terapeuci w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnościami. Festiwal jest formą prezentacji, a nie konkursu.

Zasady uczestnictwa:
• w Festiwalu uczestniczą zespoły, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi,
• grupy przygotowują prezentacje według uznania (pantomima, inscenizacja muzyczna, taniec, śpiew itp.),
• czas prezentacji artystycznej: ok. 15 minut,
• każda placówka zgłasza do udziału l zespół lub wykonawcę poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej na adres podany przez organizatorów,
• z uwagi na ograniczenia czasowe festiwalu liczba występujących zespołów będzie ograniczona, o udziale w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń,
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 20.10.2019 r.,
• tradycyjnie wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, a zespoły otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe statuetki,
• z uwagi na ograniczenia techniczne (mała scena, niewielka widownia) wyjątkowo tym razem prosimy o przyjazd zespołów mniejszych liczebnie.

Zgłoszenie zespołów do Festiwalu:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu oraz zgodę na przetwarzanie danych należy przesłać pod adres
Warsztaty Terapii Zajęciowej „TĘCZA”, 44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 24
(decyduje kolejność zgłoszeń, oraz data stempla pocztowego – nie przyjmujemy zgłoszeń faksem, mailem itp.)

Szczegółowe informacje oraz ewent. pytania:
Wojciech Kotylak – WTZ „Tęcza” Gliwice, tel. 032 / 2382205, 662263445

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie festiwalu oraz przypominają:

Jednym z warunków uczestniczenia w festiwalu jest to, aby wszystkie zespoły wytrwały z nami od początku do końca imprezy. Lubimy kiedy nasi podopieczni są oklaskiwani i mają „pełną” widownię – postarajmy się zatem aby inni występujący doświadczyli również tych samych wzruszeń.
Jako organizatorzy będziemy się starali aby impreza trwała do godz. 14.00.

_Zgoda na przetwarzanie danych Tęczowe 2019
_Zgloszenie na festiwal TĘCZOWE 2019

Oprac. IKa

Data publikacji: 25.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również