XIV Festiwal Artystyczny DPS w Dąbrowie Górniczej

XIV Festiwal Artystyczny DPS w Dąbrowie Górniczej

Po raz czternasty DPS w Dąbrowie Górniczej wraz z Urzędem Miejskim zorganizował w dniach 14 i 15 maja Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej.

 W tym roku zmieniła się formuła i podniesiono jego rangę. Tegoroczną edycję objęli patronatami honorowymi m.in.: Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego oraz Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

W uroczystości inauguracji Festiwalu udział wzięli m.in. poseł Grzegorz Dolniak, wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa i gospodarz – prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Złożyli oni gratulacje organizatorom, którzy już tyle lat kultywują tradycję tego wydarzenia społeczno-kulturalnego. Gratulacje i życzenia, by Festiwal rozwijał się i przybierał nowe, ciekawe formy zostały skierowane również do jego uczestników.

W Festiwalu wzięły udział osoby niepełnosprawne, przewlekle chore oraz starsze z DPS, ŚDS oraz WTZ. Występy są dla nich świętem i okazją do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Pomagają im w tym terapeuci oraz wolontariusze, harcerze z dąbrowskiego hufca.

W trakcie dwóch dni imprezy przez deski Pałacu Kultury Zagłębia przewinęło się około 60 zespołów artystycznych z całego kraju. Miały one do dyspozycji profesjonalną obsługę sceniczną, akustyczną i pełne zaplecze sceniczne z garderobami.

Celem Festiwalu jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych przebywających w ośrodkach opieki społecznej, zwrócenie uwagi na to, że są one wśród nas, na ich miejsce w społeczeństwie oraz na ich potencjał twórczy, poprzez wspieranie i promocję ich twórczości artystycznej.

Możliwość prezentacji na profesjonalnej scenie jest dla artystów z niesprawnością i ich opiekunów ogromnym przeżyciem. Jest też ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy terapeutycznej, w trakcie której powstaje pomysł przedstawienia, opracowywany jest scenariusz, przygotowywana scenografia, kostiumy i podkład muzyczny.

Podczas XIV edycji Festiwalu zaprezentowano niemal wszystkie formy i gatunki sceniczne: scenki teatralne i kabaretowe, bajki, montaże słowno-muzyczne, etiudy choreograficzne, pantomimę, teatr lalkowy, piosenki, a nawet musikale.

Organizacja tej imprezy jest znaczącą motywacją do pracy zarówno dla jej uczestników jak i organizatorów.

W ramach Festiwalu realizowany był program edukacyjny „Zgłębiając wiedzę o niepełnosprawności – dążymy do zmiany mentalności”. Jego ideą jest integracja uczniów dąbrowskich szkół podstawowych z osobami niepełnosprawnymi biorącymi czynny udział w tym przedsięwzięciu. Zespoły odwiedzały wybrane szkoły prezentując swój program, a uczniowie zazwyczaj rewanżowali się swoją prezentacją artystyczną.

 

Rozmawiamy z Andrzejem Pacią, od roku dyrektorem DPS w Dąbrowie Górniczej, który jest współorganizatorem Festiwalu.

NS: – Kiedy Pan zetknął się z tym festiwalem po raz pierwszy?

A.P. – Z festiwalem zetknąłem się po raz pierwszy przypadkowo 10 lat temu. Przejeżdżając przez Dąbrowę dowiedziałem się o tym, że jest organizowana taka impreza, natomiast po raz pierwszy jestem jego współorganizatorem.

NS: – Tak się Panu spodobało, że został pan w Dąbrowie dyrektorem DPS-u?

A.P. – Zaimponował mi żywy kontakt uczestników z kulturą, lubię amatorskie ruchy teatralne i kulturalne a zawodowo jestem menadżerem pomocy społecznej. Ponieważ organizacja przez DPS dąbrowskiego festiwalu to już tradycja, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby wypadł on jak najlepiej. W przyszłym roku planujemy poszerzyć formułę o zespoły z zagranicy. W tej chwili pracujemy nad ulepszeniem tejże formuły, mamy pewne pomysły, które w przyszłym roku chcemy wprowadzić, a które będą podnosiły jego prestiż, rangę i znaczenie.

NS: Czy ta formuła w ciągu 14 lat jakoś ewoluowała?

A.P. – Tak, ewolucja ta dotyczyła raczej sposobu prowadzenia festiwalu, natomiast cały czas była to prezentacja twórczości domów pomocy społecznej. W przyszłym roku planuję poszerzyć festiwal o stronę seminaryjno-konferencyjną, której moim zdaniem brakuje. Ja bym tutaj widział – oczywiście po uzgodnieniu z panem prezydentem Dąbrowy Górniczej – dwie konferencje. Jedna: poświęcona trendom w pomocy społecznej – w ten sposób ściągniemy dyrektorów domów pomocy społecznej ze swoimi zespołami – a na drugiej terapeuci i artyści będą udzielać wskazówek i prowadzić warsztaty.

NS: – To chyba jest bardzo potrzebne, bo w końcu w każdym domu pomocy społecznej prowadzi się jakieś zajęcia kulturalne i doświadczenia terapeutów powinny być przekazywane.

A.P. – To jest jedno, a poza tym, z tego, co wiem, nie ma w naszym kraju instytucji, która by wspierała, pomagała, czy ukierunkowywała i edukowała terapeutów pracujących w pomocy społecznej, wyjaśniała co to jest np. psychodrama. A poza tym jesteśmy zakładami budżetowymi, zawsze wszystkim brakuje pieniędzy na dokształcanie, na poznawanie nowych technik pracy i tutaj właśnie byłaby okazja aby otrzymać takie wsparcie i wiedzę.

NS: Czy zespoły uczestniczące w festiwalu przechodzą jakieś eliminacje, czy po prostu przyjmowane są wszystkie?

A.P. – Ten festiwal nie ma formuły konkursowej, taka była koncepcja jego inicjatorki, pani Marii Broekere, niestety już nieżyjącej. Zatem przyjmowane są wszystkie zespoły. Wcześniej prowadzimy akcję wstępną, czyli powiadamiamy w jakim terminie odbędzie się festiwal. Na trzy miesiące przed rozpoczęciem wysyłamy właściwy materiał, z pełną informacją do zespołów, które potwierdzają swoje uczestnictwo.

NS: W tej edycji jest ich niemal 60. A gdyby zgłosiło się 200 zespołów?

A.P. – Jakby zgłosiło się 200 to też byśmy przyjęli, tylko festiwal trwałby cztery dni.

W przyszłym roku i tak planujemy trzydniowy festiwal, chcemy dodatkowo wprowadzić nowe przedsięwzięcia, które go wzbogacą. Wspomniane wcześniej sympozja, seminaria, ale także zrobienie małego miasteczka, gdzie można na karuzeli pojeździć, malować coś na asfalcie, i inne atrakcje. To pierwsza edycja, którą organizuję i widzę tutaj konieczność zmian. Festiwal musi się rozwijać, iść do przodu, bo istnieje ryzyko, że stanie się imprezą prowincjonalną.

NS: Dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji tych ciekawych zamierzeń i rozwoju tego potrzebnego przedsięwzięcia.

Ilona Raczyńska

fot. Romuald Rybak

Zobacz galerię…

dps_dabrowa106.jpg

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również