XV Przegląd Twórczości Artystycznej w Grudziądzu

„Człowiek dzieląc się bogactwem własnego serca

i możliwościami życia, odnajduje siebie w tymże
dawaniu i potwierdza siebie dojrzewając
do większej odpowiedzialności"
/ks. biskup Jan Chrapek/

W dniach 13-16 września br. w Grudziądzu odbędzie się XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych „OPTAN 2012″ pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Do Grudziądza zaprasza Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka – główny organizator Przeglądu z prezes Krystyną Grabowską oraz Ernest Bryll.

Miło nam donieść, iż „Nasze Sprawy” również w tym roku objęły swoim patronatem to bardzo ważne i wartościowe wydarzenie kulturalne. 15 lat OPTAN to równocześnie 10 lat „Teatru Życia”, którym patronuje od początków istnienia ks. biskup Jan Chrapek.
Podczas spotkania odbędą się:
1. Prezentacje i przesłuchania konkursu plastycznego, piosenkarskiego i recytatorskiego
2. Otwarcie wystawy „Malarstwo i rzeźba artystów Teatru Życia”
3. Koncert „Nie jesteś sam” z okazji 15-lecia OPTAN
4. Msza św. w intencji patrona i twórców niepełnosprawnych „Teatru Życia im. ks. Biskupa Jana Chrapka”
5. Koncert galowy laureatów „OPTAN 2012″.

W Przeglądzie weźmie udział ok. 60 osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Artyści niepełnosprawni będą prezentować swoje osiągnięcia w trzech kategoriach:
– konkurs plastyczny pt. „Radość tworzenia radością życia”
– konkurs piosenkarski pt. „Latarnia”
– konkurs recytatorski pt. „Widzimy ten sam świat”.

I. Konkurs plastyczny „Radość tworzenia radością życia”
Warunki uczestnictwa:
– w konkursie mogą brać udział osoby niepełnosprawne (pow. 18 lat) uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek i rzeźbę
– w konkursie nie przewiduje się podziału na kategorie artystyczne, wiekowe i rodzaje schorzeń
– warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w określonym przez organizatorów terminie wyraźnie wypełnionej karty uczestnictwa oraz fotografii lub kopii laserowej prac zgłoszonych do konkursu.
Regulamin konkursu
– każdy z twórców może przystąpić do konkursu we wszystkich wymienionych dziedzinach twórczości
– każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od jednej do dwóch prac
– prace malarskie, graficzne nie mogą przekraczać 170 cm /wysokość + szerokość/
– prace rzeźbiarskie nie mogą przekraczać 10 kg wagi
– każda praca powinna być zaopatrzona na odwrocie lub spodzie w metryczkę zawierającą następujące dane:
– – imię i nazwisko twórcy; tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania
– – wymiar (wysokość, szerokość)
– kwalifikacji prac zgłoszonych do konkursu dokonuje Rada Artystyczna
– zakwalifikowane do konkursu prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej
– prace bezwzględnie muszą być oprawione i przygotowane do ekspozycji
– prace nieoprawione nie będą eksponowane
– organizatorzy konkursu wobec dużej ilości prac oraz ograniczonej przestrzeni wystawienniczej zastrzegają sobie prawo do wyboru prac na wystawę lub zmianę formuły prezentacji
– prace zgłoszone do konkursu należy odbierać tuż po zakończeniu OPTAN 2012
– prace pozostawione będą sukcesywnie odsyłane na koszt uczestnika.

II. Konkurs piosenkarski „Latarnia”
Warunki uczestnictwa
– uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnosprawne (pow. 18 lat) bez względu na staż artystyczny, rodzaj wykonywanej twórczości piosenkarskiej
– kwalifikacji uczestników do udziału w przeglądzie dokonuje Rada Artystyczna
– podstawą do kwalifikacji przez Radę Artystyczną jest przesłana płyta CD/DVD lub kaseta audio z załączonym tekstem piosenek
– płyta CD/DVD lub kaseta audio powinna zawierać nagranie minimum 2 piosenek wykonanych w języku polskim
– czas nagrania 1 piosenki nie może przekraczać 3 minut
– wskazane jest, by były to utwory polskie, napisane specjalnie dla uczestników konkursu lub też ich autorstwa
– warunki artystyczne i techniczne prezentacji konkursowych ustali z wykonawcami kierownik artystyczny
– każdy z wykonawców prezentuje w konkursie dwie piosenki
– Jury może poprosić o wykonanie dodatkowego utworu
– organizatorzy zapewniają udział akompaniatora w próbach poprzedzających konkurs jak w czasie jego trwania
– wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem, zespołem akompaniującym lub akompaniatorem
– akompaniament może być również nagrany na kasecie audio, płycie CD lub innym nośniku oraz wykonany przy użyciu sekwensera.

III. Konkurs recytatorski „Widzimy ten sam świat”
Warunki uczestnictwa
– w konkursie mogą brać udział osoby niepełnosprawne (pow. 18 lat)
– uczestnicy wykonują dwa utwory lub fragmenty (utwory poetyckie, proza)
– zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie płyty CD/DVD lub kasety audio oraz karty zgłoszeniowej
– do karty zgłoszeniowej należy koniecznie dołączyć tekst wykonywanego utworu
– uczestnik nie może zmieniać zgłoszonego repertuaru
– kwalifikacji uczestników do udziału w konkursie dokonuje Rada Artystyczna.

IV. Nagrody i wyróżnienia
– do oceny prac plastycznych i prezentacji konkursowych zostanie powołane przez organizatorów Jury złożone ze znanych twórców, krytyków animatorów kultury
– dla uczestników konkursów przewidziano nagrody rzeczowe i wyróżnienia oraz nagroda Grand Prix dla wyróżniającej się osobowości artystycznej
– jury ma możliwość innego podziału nagród
– Grand Prix jest niepodzielna
– Ogłoszenie wyników konkursów oraz rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego Koncertu Galowego Laureatów 16 września 2012 r.

V. Postanowienia końcowe
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych do konkursu prac plastycznych w prasie oraz wydawnictwach pokonkursowych
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań audio i video, dokonanych podczas prezentacji konkursowych oraz Koncertu Galowego.

VI. Założenia ogólne
– organizatorzy zapewniają uczestnikom niepełnosprawnym zakwaterowanie, wyżywienie, warunki techniczne do realizacji programu, reklamę, nagrody i wyróżnienia
– warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia, kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie KIZ lub orzeczenia ZUS, płyt CD/DVD, kaset oraz prac plastycznych na adres organizatora:
Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka
86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14
tel./fax 56. 46 11 669, e-mail: grabowska@onet.pl

Termin zgłoszeń: do 31 sierpnia 2012 r.
Konkurs plastyczny – fotografie lub kopie laserowe prac
Konkurs piosenkarski, recytatorski – płyty CD/DVD, kasety z nagraniami, teksty utworów

– o wyniku prac Rady Artystycznej, biuro organizacyjne OPTAN 2012 poinformuje każdego ze zgłoszonych wykonawców do 7 września 2012 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również