Zaproszenie

do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w terminie 26-30 listopada 2012 r.

Organizatorzy: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu i prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu we Wrocławiu zapraszają dzieci i młodzież z autyzmem uczące się w placówkach publicznych i niepublicznych, integracyjnych oraz warsztatach terapii zajęciowej, wychowanków i podopiecznych wszystkich fundacji i stowarzyszeń, placówek kształcenia specjalnego, w których realizowane są działania na rzecz osób z autyzmem z terenu całego kraju.
Temat konkursu: „Bajki, czarodzieje i smoki”

Kategorie prac plastycznych:
1. akwarela, pastele, olej itp. techniki malarskie
2. grafika i rysunek
3. ceramika
4. szkło
5. tkanina
6. rzeźba
7. techniki mieszane
8. materiały ekologiczne.

Kategorie wieku uczestników konkursu:
1. wiek od 7 do 10 lat
2. wiek od 11 do 14 lat
3. wiek od 15 do18 lat
4. wiek od 18 do 21 lat
5. powyżej 21 lat.

Do prac należy dołączyć informacje od osób kierujących zajęciami plastycznymi dotyczące uczestnika konkursu: jego imię i nazwisko, wiek, poziom funkcjonowania: norma intelektualna/stopień upośledzenia, nazwa placówki, adres, imię i nazwisko nauczyciela/terapeuty prowadzącego zajęcia plastyczne.

Termin nadsyłania prac (nieprzekraczalny) wraz z Załącznikiem: 26 listopada 2012 r.
adres: Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Przesłanych na konkurs prac organizatorzy nie zwracają.

Więcej: e-mail: sps_autyzm@wp.pl
Tel./fax 71 3556560; tel. 71. 3575359

Załącznik (pobierz)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również