Zaproszenie dla artystów z niepełnosprawnościami

Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka, w Grudziądzu zaprasza na XXVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2024, który odbędzie się w dniach 16-19 września 2024 r.

Artyści z niepełnosprawnościami będą prezentować swoje osiągnięcia w trzech kategoriach:
– konkurs plastyczny pt.: „Radość tworzenia radością życia”,
– konkurs piosenkarski pt.: „Latarnia”,
– konkurs recytatorski pt.: „Widzimy ten sam świat”.

W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością, pełnoletnie uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek i rzeźbę.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w określonym przez organizatora terminie wyraźnie wypełnionej karty uczestnictwa oraz fotografii lub kopii laserowej prac zgłoszonych do konkursu.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace, nie będą dopuszczane prace tworzące cykle, tryptyki, pentaptyki, itp.
Prace malarskie, graficzne nie mogą przekraczać 170 cm /wysokość + szerokość/ a prace rzeźbiarskie nie mogą przekraczać 10 kg.

Każda praca powinna być zaopatrzona na odwrocie lub spodzie w metryczkę zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko twórcy; tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania
– wymiar (wysokość, szerokość).
Zakwalifikowane do konkursu prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej dlatego muszą być odpowiednio oprawione i przygotowane do ekspozycji.
Każdy uczestnik powinien przygotować własną autoprezentację związaną ze swoją twórczością oraz pokazywanymi pracami.

W konkursie recytatorskim pt. „Latarnia” uczestnikami konkursu mogą być osoby z niepełnosprawnością, pełnoletnie bez względu na staż artystyczny i rodzaj wykonywanej twórczości piosenkarskiej
Podstawą do kwalifikacji jest przesłanie karty zgłoszeniowej z płytą CD/DVD lub innym nośnikiem oraz tekstem dwóch utworów własnych lub coverów wykonanych wyłącznie w języku polskim.

Organizator zapewnia udział akustyka w próbach poprzedzających konkurs jak i w czasie jego trwania.
Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem, zespołem akompaniującym lub akompaniatorem. Akompaniament może być również nagrany na płycie CD lub innym nośniku oraz wykonany przy użyciu sekwencera.

W konkursie recytatorskim „Widzimy ten sam świat” mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością, pełnoletnie.
Uczestnicy wykonują dwa utwory lub ich fragmenty (utwory poetyckie, proza).
Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej z płytą CD/DVD lub innego nośnika oraz tekstem wykonywanych utworów.

Oceny prezentacji konkursowych i prac plastycznych dokona powołane przez organizatora jury.
Dla uczestników konkursów przewidziano po trzy nagrody w każdej z ocenianych kategorii oraz Grand Prix dla wyróżniającej się osobowości artystycznej. Ogłoszenie wyników konkursów oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego Koncertu Galowego Laureatów 2024.

Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, warunki techniczne do realizacji programu, reklamę, nagrody i wyróżnienia, natomiast koszty przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Kompletne zgłoszenie do Przeglądu oprócz prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej, prac plastycznych (obrazów, rzeźb, grafiki, rysunków), płyt CD/DVD lub innych nośników oraz tekstów wykonywanych utworów, powinno zawierać dodatkowo oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku podpisaną zarówno przez uczestnika jak i opiekuna (jeżeli uczestnik deklaruje potrzebę zgłoszenia opiekuna), kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia KIZ lub orzeczenia ZUS.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 28 sierpnia 2024 r. na adres organizatora:

Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka
86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14
tel./ fax (56) 46 11 669, e-mail: centrum.rehabilitacji@onet.pl

O kwalifikacji do udziału w Przeglądzie OPTAN 2024, organizator poinformuje każdego ze zgłoszonych wykonawców do 7 września 2024 r.

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika projektu

kat/, fot.pixabay.com

Data publikacji: 27.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również