Asystent działalności gospodarczej

• Zatrudnij asystenta działalności gospodarczej , który pomoże Ci w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności.
• Otrzymaj zwrot 70 proc. kosztów jego zatrudnienia;
• Zwiększ przychody i rozwiń swoją firmę;
• Stań się niezależny.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są trzy instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych.

Złóż wniosek o wsparcie
Jesteś osobą z niepełnosprawnością i planujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą? Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu. Prowadzimy nabór do instrumentu, dzięki któremu osoby z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności mogą prowadzić aktywne życie zawodowe z pomocą profesjonalnego asystenta.
Instrument oferuje możliwość zatrudnienia asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających z Twojej niepełnosprawności.

Jak to działa?
Złóż dokumenty w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia naboru:
• wpis do CEiDG potwierdzający prowadzenie działalności przez nie dłużej niż 24 m-ce
• orzeczenie o niepełnosprawności
• umowę o pracę lub cywilnoprawną z asystentem
• formularz zgłoszeniowy
• deklarację uczestnictwa w testowaniu
• Zarejestruj się na spotkanie informacyjne dostępne na stronie

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:
• umowę na refundację na okres 6-miesięcy
• wzór umowy z asystentem
• wzór wniosku o zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie asystenta

Co miesiąc przyślesz nam:
• oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
• rachunek lub fakturę VAT za usługi asystenckie i potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia

Wniosek może złożyć osoba, która:
• ma udokumentowaną niepełnosprawność,
• prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące,
• zatrudnia bądź planuje zatrudnić asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Formularze można składać pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D. W przypadku braku wymaganej liczby chętnych rekrutacja będzie przedłużona.
Dowiedz się więcej na stronie: http://old.cpt.org.pl/nabor-otwarty-wnioskow-na-refundacje-kosztow-zatrudnienia-asystenta-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-instrumentu-biznes-bez-barier-asystent-dzialalnosci-gospodarczej/
Zadzwoń: 575 480 430
Napisz: asystent@cpt.org.pl

W ramach wsparcia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:
– SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
– DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA;;
– USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN.

Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

kat/

Data publikacji: 21.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również