Centrum DZWONI w Bytomiu

Centrum DZWONI w Bytomiu

Bytom jest jednym z dziewięciu miast w Polsce, w którym działa Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie DZWONI.

Pełni ono rolę swoistego pomostu pomiędzy pracodawcą, miejscem pracy i osobą niepełnosprawną. Skierowane jest ono do osób z niepełnosprawnością intelektualną, którym najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy, i najtrudniej przekonać do nich pracodawców. Realizacja tego projektu przez bytomskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo trwała dwa lata i zakończyła się w czerwcu br. Czy można go jakoś podsumować?

– To był projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – relacjonuje Izabela Kroczek, kierownik Centrum, wcześniej trener pracy. – Jego założeniem było przede wszystkim badanie potrzeb od strony pracodawców, jak i samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, pod kątem doboru stanowisk pracy, na których najlepiej się sprawdzają. Uczyliśmy się również i my, jak dobrze wspierać tę osobę, aby nie tylko znalazła pracę, ale też potrafiła się w niej utrzymać. Podsumowując projekt – mamy osoby w zatrudnieniu, mamy też doświadczenie. W tej chwili nasze Centrum przejął PFRON. Chcemy przełożyć nasze doświadczenie na konkretne efekty – prowadzone praktyki zawodowe, staże, szkolenia, doradztwo zawodowe i psychologiczne, mają na celu umieścić naszych klientów, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy.

Działanie Centrum opiera się na modelu tzw. zatrudnienia wspieranego. Najważniejszym elementem w tym procesie jest trener pracy, który może wspierać jedną osobą nawet pół roku, a może być też tak, że jednocześnie wspiera trzy osoby. Generalnie bez trenera trudno sobie wyobrazić utrzymanie w miejscu pracy osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Szkolenia odbywają się w miejscu zatrudnienia. Pracując wspólnie z osobą niepełnosprawną trener pomaga jej opanować nowe obowiązki zawodowe, odnaleźć się w nowym środowisku.

– Jest to niezwykle istotne – uważa Anna Rekiel, psycholog – ponieważ duża część klientów Centrum to osoby, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej lub pracowały w zakładach pracy chronionej, a więc ich aktywność nie wykraczała poza środowisko osób niepełnosprawnych, bądź ograniczała się do kontaktów z najbliższą rodziną. Dzięki działaniom Centrum DZWONI aktywizacja zawodowa tych osób przebiega równolegle z integracją społeczną. Z powodzeniem odnajdują się w nowej roli, znajdują nowych znajomych wśród współpracowników, czują się potrzebne, identyfikują się z firmą. To bardzo lojalni, wierni pracownicy. Sumienni i uczciwi. Nie nudzą się stale powtarzanymi czynnościami, stale podchodzą do swych zadań z takim samym entuzjazmem. Nasi podopieczni są zatrudniani na przykład w dużych sklepach sieciowych, pakują różne produkty w piekarni, odnoszą na półki towary odłożone przez klientów przy kasie, odwożą wózki, inni tworzą elementy składające się na zestawy naprawcze dla górnictwa.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie pragnące podjąć zatrudnienie, ich rodziny oraz pracodawcy, wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnej pomocy Centrum DZWONI, mogą zgłaszać się do jego siedziby w Bytomiu przy placu Kościuszki 9, od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00, w środy od 7.00-17.00, tel.: 032 389 11 66.

Tekst i fot.: Ilona Raczyńska

centrum_dzwoni1.jpg

 

centrum_dzwoni2.jpg

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również