Kampania „Nie chcę być strażakiem” wspiera aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością

Kampania „Nie chcę być strażakiem" wspiera aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością

Praca jest istotnym elementem życia każdego człowieka. W przypadku osób z niepełnosprawnością jest dokładnie tak samo. Jednak sytuacja tej grupy społecznej na rynku pracy nie jest najlepsza – obecnie aktywnych zawodowo jest tylko 26,2 proc. osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym.

Aby to zmienić, 9 marca br. Fundacja Integracja rozpoczęła kampanię społeczną „Nie chcę być strażakiem”, której celem jest zachęcenie do zatrudniania osób z z tej grupy i zmiana postaw społecznych związanych z tą kwestią.

Kontaktom z osobami z niepełnosprawnością często towarzyszy poczucie lęku, niezręczność czy odruchowa nadopiekuńczość. W przypadku pracodawców dochodzą do tego jeszcze obawy związane z efektywnością pracy, kosztami zatrudnienia, biurokracją czy potencjalnymi kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy. Tymczasem wszystkie te elementy są w dużej mierze wynikiem braku rzetelnej wiedzy na temat tej grupy społecznej. Nie jest również korzystny obecny system orzekania o niezdolności do pracy. Opiera się on bowiem na założeniu, że osoby z niepełnosprawnością są niezdolne do pracy – w ich orzeczeniach często widnieje zapis: „częściowo/całkowicie niezdolny do pracy” lub „całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji”, choć mogą one wykonywać wiele zawodów bez większych przeszkód.

W celu promocji wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz ich aktywizacji zawodowej powstała kampania „Nie chcę być strażakiem”. Jej bohaterami są osoby z niepełnosprawnością, występujące w roli strażaków, jakich jeszcze nikt nie widział. Pewnie też nigdy nie zobaczy, ponieważ osoby na wózkach, niewidome czy niesłyszące nie szukają pracy w tym zawodzie. Jak same podkreślają, są specjalistami w innych obszarach i to właśnie w nich chcą się realizować. W ten niesztampowy sposób jej inicjatorzy pragną przełamać społeczne tabu dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz pokazać ich jako grupę aktywną i mającą do siebie duży dystans.

Jak mówi Remigiusz Szuman, jeden z bohaterów kampanii: – Zdrowy dystans do rzeczywistości i do siebie samego to podstawa. (…) Ta kampania pokazuje, że niepełnosprawni mogą z dystansem podchodzić do swojej niepełnosprawności (…) i to jest właśnie świadectwem tego, że wszyscy jesteśmy normalnymi ludźmi.

Film emitowany w internecie (https://youtu.be/H7IYF5ktoRg) zachęca również do odwiedzenia portalu Sprawniwpracy.pl, który jest serwisem rekrutacyjnym oraz platformą wymiany wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Na portalu pracodawcy znajdą m.in. informacje na temat przysługujących im uprawnień z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Należą do nich np. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi z niepełnosprawnością w pracy oraz ich szkolenia, a także zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy zakupu specjalistycznego sprzętu, ułatwiającego takiej osobie wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w firmie. W ramach kampanii została również stworzona petycja na rzecz zmiany dyskryminującego nazewnictwa w polskim systemie orzekania o niezdolności do pracy, dostępna pod adresem: https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sprawni_w_Pracy/
Strategiczno-kreatywną koncepcję kampanii „Nie chce być strażakiem” przygotował WALK Digital. WALK PR odpowiada za działania media relations oraz influencer relations. Produkcją filmu do kampanii, wyreżyserowanego przez Macieja Kowalczuka, zajął się dom produkcyjny Lucky Luciano, a dźwiękiem studio Sound Tropez. Zaangażowane podmioty wzięły udział w przedsięwzięciu pro bono.
Info: Fundacja Integracja

Data publikacji: 10.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również