Konferencja ,,Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych”

Konferencja ,,Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych"

26 marca 2013 br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Konferencja naukowa pt. ,,Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych", organizowana przez Studenckie Koło Prawa Pracy. Honorowy patronat nad konferencją objął pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.

Celem konferencji będzie analiza i ocena rozwiązań prawnych służących wspieraniu zatrudniania tych kategorii osób w Polsce w kontekście standardów wyznaczonych przez Konwencję ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uregulowania z zakresu prawa pracy mogą sprzyjać zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu. Referenci wypowiedzą się na temat pojęcia niepełnosprawności, statusu osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia, praw i obowiązków pracodawców związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.

Podczas konferencji referaty zaprezentują w szczególności studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (szczegółowy program konferencji na stronie: www.konferencjaskpp.cba.pl/ ).

Wśród patronów medialnych konferencji znajdują się „Nasze Sprawy”.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również