Konsultacje dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marcia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 83 z 27 marca 1999 r.).

Celem konsultacji jest poznanie opinii zainteresowanych stron, w szczególności organów publicznych, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym, a także innych zainteresowanych podmiotów, w tym przedsiębiorców korzystających z pomocy, na temat dwóch następujących kwestii: poprawy efektywności rozpatrywania skarg otrzymywanych przez Komisję oraz zapewnienia otrzymywania przez Komisję prawidłowych i kompletnych informacji.

Informacje na temat konsultacji, kwestionariusz służący do zebrani Państwa opinii i komentarzy oraz tekst rozporządzenia Rady są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce pomoc publiczna/Modernizacja przepisów o pomocy publicznej, jak również bezpośrednio na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_reform_procedures/

Wypełniony kwestionariusz należy wysłać na adres: pomoc_publiczna@uokik.gov.pl w terminie do 1 września 2012 r. w tytule korespondencji wpisując wyrażenie „procedury”.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również