Lodołamacze 2011 ruszyły

Lodołamacze 2011 ruszyły

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI edycji konkursu promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych Lodołamacze 2011.

Lodolamacze

Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2011 r. Będzie trwał do 27 września 2011 r.

Patronat Honorowy nad konkursem Lodołamacze 2011 objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska.

Ambasadorem konkursu został Pan Zbigniew Zamachowski.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Dlatego też nasza inicjatywa w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie ma praca w procesie integracji pełno- i niepełnosprawnych.

Pragniemy, by idea naszego konkursu zainteresowała również tych z Państwa, którzy z problematyką osób niepełnoprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęli. Liczymy na to, że dzięki wymianie doświadczeń, przekonają się Państwo, że osoby niepełnosprawne są wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy.

Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:
· promocja pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
· zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących,
· pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i analizę poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością,
· propagowanie wśród pracodawców działalności prospołecznej oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju, oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2011.

W pierwszym etapie, Kapituły Regionalne na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią regionalnych laureatów w kategoriach:
· Zatrudnienie Chronione
· Otwarty Rynek Pracy (bez względu na formę prawną, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i posiadające status przedsiębiorcy)
· Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: pracodawcy niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej)

Kapituły mają także prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w kategoriach:
· Super Lodołamacz
· Lodołamacz Specjalny

Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do centralnego etapu konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2011.

Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 września 2011 roku, podczas Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również