Minister Jarosław Duda na spotkaniu w UOKiK w sprawie nowego GBER

Minister Jarosław Duda na spotkaniu w UOKiK w sprawie nowego GBER

20 czerwca br. minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, spotkał się z wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzatą Kozak, w sprawie projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego tzw. „wyłączeń blokowych.

Na spotkaniu tym pełnomocnik ponownie podkreślił, że wejście w życie rozwiązań ograniczających wysokość pomocy publicznej na jeden program pomocowy do 0,01 PKB i 100 milionów euro może poważnie zagrozić stabilności rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Pani prezes odniosła się ze zrozumieniem do powyższych kwestii informując, że stosowne zastrzeżenia i negatywna opinia Polski do tego rozwiązania zostaną przedstawione Komisji Europejskiej. Jednocześnie prezes poinformowała, że 1 lipca odbędzie się w siedzibie Komisji Europejskiej spotkanie robocze przedstawicieli państw członkowskich z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w celu omówienia stanu dotychczasowych prac nad projektem.

Strony uzgodniły, że pełnomocnik zorganizuje kolejne spotkanie z przedstawicielami pracodawców, w celu poinformowania o rezultatach spotkania w Komisji, w którym weźmie udział przedstawiciel UOKiK. Spotkanie to zostanie zorganizowane w pierwszej połowie lipca 2013 r. Pani prezes poinformowała o zamiarze Komisji przedłużenia prac nad projektem. Przewiduje się, że nowy projekt wejdzie w życie w połowie 2014 r.

Zmiana ta wymagać będzie przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

Info: BON

Data publikacji: 21.06.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również