Niepelnosprawniwtv.pl

Niepelnosprawniwtv.pl

W siedzibie Telewizji Polskiej w Katowicach, 15 czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej". Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa we współpracy z katowickim oddziałem Telewizji Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.*

1

 

2

Pierwsza grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia od 1 marca 2010 r. i po 9 kwietnia odbyła 3,5 miesięczny staż. Szkolenie i staże kolejnych grup osób niepełnosprawnych w zakresie digitalizacji i archiwizacji taśm wizyjnych trwały przez 1,5 roku. – 27 maja, kiedy nastąpiło zakończenie projektu uzmysłowiłem sobie – mówi Krzysztof Toboła, szef archiwum TVP Katowice i opiekun merytoryczny stażu – że bez tej digitalizacji wiele materiałów bezpowrotnie by zginęło! Przegranych zostało ponad 2500 godzin cennych nagrań. Taka mała grupa wykonała tak dużą robotę! To, co zrobiliśmy, to w skali kraju unikatowe przedsięwzięcie. Jesteśmy prekursorami w Polsce, a niepełnosprawni uczestnicy projektu uratowali dziedzictwo kultury dla przyszłych pokoleń.

4

Na zdjęciu od prawej: Dagmara Frączek, koordynator projektu ze strony telewizji,
Krzysztof Toboła, szef archiwum TVP Katowice i opiekun merytoryczny stażu,
Justyna Rudner, manager projektu

– Dzięki nim – dodaje Dagmara Frączek, koordynator projektu ze strony TV – udało się zdigitalizować i ocalić od zniszczenia prawdziwe perełki z naszych zasobów archiwalnych. Ich pracę można przyrównać do pracy pogotowia ratunkowego – „reanimowali” bezcenne zasoby archiwalne, które stanowią nasze wspólne dziedzictwo, a które bez ich pracy i pomocy UE przestałyby istnieć.

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty przedsięwzięcia również w ocenie biorących w nich udział osób niepełnosprawnych. 70 proc. uczestników projektu uznało, że był on ważnym elementem umożliwiającym im powrót na rynek pracy, wielu pomógł uaktywnić się społecznie, poszerzyć wiedzę i odzyskać wiarę w siebie.

12

Na zdjęciu: Jolanta Oziębło i Mariusz Wojciechowski
uczestnicy projektu pierwszego cyklu

Na zakończenie spotkania obecni mieli także okazję zobaczy film „Nic trudnego dla niepełnosprawnego” z fragmentami debaty: Jak aktywnie i skutecznie wspierać osoby niepełnosprawne oraz prezentację działalności Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” i Centrum Integracji Społecznej w Tychach, z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

17

20

Na zdjęciach powyżej: działalność z zakresu aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych przedstawiają:
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” z Bielska-Białej
oraz Centrum Integracji Społecznej z Tychów

* Więcej nt. projektu w „Naszych Sprawach” Nr 4 (241) 2010 r., s. 28

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również