Nowe miejsca pracy – zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy dla OzN

Do 50 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na utworzenie nowego stanowiska pracy i wyposażenie go stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Uwaga instrument kierowany jest do pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy tj. nie będących zakładami aktywności zawodowej i nie mających statusu zakładu pracy chronionej.

• Co zrobić aby otrzymać wsparcie?

Złożyć komplet dokumentów dostępnych na stronie https://popon.pl/nowe-miejsca-pracy/
Składając dokumenty wybieramy opcję zwrotu rzeczywistych kosztów utworzenia stanowiska pracy. Dokumenty należy przesłać w wersji papierowej na adres: POPON ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

Zatrudnić pracownika niepełnosprawnego (po zakwalifikowaniu się do testowania).
Pracownik musi być osobą, która pozostawała bez zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy a jego zatrudnienie musi spowodować wzrost zatrudnienie ogółem w firmie w stosunku do średniej z ostatnich 12 m-cy.

Dokonać zakupów
Wydatki muszą być zgodne ze złożonym wnioskiem. Aby je potwierdzić należy przesłać kopie faktur wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu pracownika na adres POPON ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

Otrzymasz zwrot środków na rachunek bankowy firmy
W przypadku wydatków będących przysporzeniem korzyści dla przedsiębiorcy wsparcie to jest pomocą de minimis a zwrot dotyczy kwoty netto wydatków.

Utrzymać zatrudnienie pracownika przez okres 6 m-cy

• Masz więcej pytań?
skontaktuj się z nami rekrutacja@popon.pl  tel: Joanna: 785 984 667; Magdalena 509 825 163

• Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona!
Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Włączenie wyłączonych- aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Info: POPON

Data publikacji: 13.04.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również