Nowe rozporządzenie dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Nowe rozporządzenie dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

21 marca 2014 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014, poz 370) (pobierz)

Określa ono nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które należy stosować za okres od kwietnia 2014 r.:

–   Wn-D (pobierz)

–   INF-D-P (pobierz)

Ponadto rozporządzenie to zmienia:

–   Termin składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Począwszy od wniosku składanego za kwiecień 2014 r. pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. W bloku informacyjnym w powyższych wnioskach wprowadzono zmianę dotyczącą terminu ich składania.

–   Objaśnienia nr 12 i 13 do formularza INF-D-P.

–   Czas obowiązywania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z dnia 9 stycznia 2009 r., który został wydłużony do 31.12.2014 r.

W odniesieniu do dofinansowania należnego za okresy od stycznia 2009 r. do marca 2014 r. włącznie, pracodawcy zobowiązani są stosować dotychczasowe wzory formularzy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

(rhr)

Data publikacji: 25.03.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również