Nowy formularz INF-O-PdM

Nowy formularz INF-O-PdM

Od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).

Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543). Do wniosku Wn-U-G (korekty wniosku) o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą wprowadzonego do SODiR od 6 lipca 2015 r. powinien być dołączony dodatkowo wskazany powyżej załącznik tj. nowy wzór formularza INF-O-PdM (do pobrania w załącznikach poniżej).

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność w sektorze rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury – składających formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR)

Beneficjenci składający dokumenty elektronicznie poprzez aplikację SODIR, do pierwszego składanego od tej daty wniosku Wn-U-G zobowiązani są załączyć formularz INF-O-PdM poprzez dodanie wymaganego formularza przy pomocy dostępnego na dole podpisanego już wniosku Wn-U-G przycisku „Załączniki”. Następnie po odświeżeniu strony należy użyć przycisku „dodaj INF-O-PdM”.

W przypadku beneficjentów składających dokumenty w wersji papierowej aktualny formularz INF-O-PdM należy wysłać w komplecie wraz z kolejnym wnioskiem WN-U-G.

Wszystkie wnioski Wn-U-G wprowadzone do SODiR od 06.07.2015 r., do których nie załączono nowego wzoru formularza INF-O-PdM, zostaną skierowane do korekty, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany stosownym wezwaniem. Wypłata refundacji składek będzie możliwa dopiero po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z formularzem INF-O-PdM.

Uwaga!
Poprawna weryfikacja wniosku Wn-U-G wraz z aktualnym załącznikiem INF-O-PdM umożliwi składanie w kolejnych okresach sprawozdawczych w 2015 r. wniosku Wn-U-G bez INF-O-PdM.

Formularze wraz z instrukcją wypełnienia są dostępne w Biurze Funduszu, oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z infolinią Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy pod numerami telefonów: 801-233-554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581-84-10 (dla telefonów komórkowych). Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail, zapytania należy kierować na adres: sod@pfron.org.pl.

Załączniki
Formularz INF-O-PdM (pdf) 146.27 KB
Formularz INF-O-PdM (xlsx) 79.04 KB

Info: PRON

Data publikacji: 25.06.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również